އީސްޓަރ ހަމަލާ
އީސްޓަރ ހަމަލާ ރޭވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތަރު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައި ކޮމިޝަނަށްވެސް މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވޭ
 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އިތުރަށް މައުލޫމާތު ބެލުމަށް ފަހު އަންގާނެކަމަށް
 
ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ވަނަވަރެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ
ކ. މާލެ |
އީސްޓަރ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ލަންކާ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޑެއިލީ މިރޯ

ހުސްވި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގެ މަތީ ފަންތީގެ ހޮޓާތަކާއި، އީސާއީ ދީނުގެ ފައްޅިތަކަށް ހަމަލާދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތަރު ދިވެހިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ލަންކާގެ ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސެއްގައި ޑެޕިއުޓީ އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕޮލިސް އަޖިތް ރޮހަނަ ވިދާޅުވީ، ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 216 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަތް އަންހެނަކު ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ގާނޫނުގެ ދަށުން 153 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި އާއި ރިމާންޑުގައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު ހާމަކުރައްވަމުން އަޖިތް ވިދާޅުވީ، ހަމަލާ ރާވަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެހިންގެ ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އޭނާ އެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ދިވެހިންތަކެއް ލަންކާއިން ހައްޔަރުކުރިތޯ ބަލަން ފުލުހަށް ގުޅާލުމުން ފުލުހުން މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ، ފަހުން މައުލޫމާތު ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައި ކޮމިޝަނުން ބުނީ، ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރި ކަމުގެ މައުލޫމާތު އަދި މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އީސްޓަރ ހަމަލާ އަށް އަހަރެއް ވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު، މިއީ އެ ހަމަލާގައި ދިވެހިންގެ އަތެއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ލަންކާ އަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅެމުންދާ ގައުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
5%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
5%
އުފާ ވެއްޖެ
33%
ދެރަ ވެއްޖެ
48%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
5%
މޮޔަވެއްޖެ
5%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved