ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ލުއި ޚަބަރު - ދަ ބިގް ބުލް

އަބިޝޭކްގެ ''ދަ ބިގް ބުލް'' ރިލީޒް ކުރުން އޮކްޓޫބަރު މަހު 23 ގައި

  • ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރަކީ އަޖޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ | 17 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 01:01 | 1,833

''ދަ ބިގް ބުލް'' ގެ ޕޯސްޓަރު - ޓްވިޓަރ

އަޖޭ ދޭވްގަން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމު ''ދަ ބިގް ބުލް'' ގެ ޕޯސްޓަރުގެ އިތުުރުން ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނެ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރ އިންސްޓަގްރާމް ގައި ޝެއަރ ކޮށްފައިވަނީ ފިލްމުގެ ލީޑްރޯލު އަބީޝޭކް ބައްޗަންއެވެ. ޕޯސްޓަރުގައި ފެންނަނީ ސޫޓެއް ލައިގެން އައިނެއް އަޅައިގެން ހުންނަ ތަނެވެ. މި ފިލްމަކީ ފައިސާ އަށް ހިޔާނަތްތެރިވެފައިވާ މަޝްހޫރު ސްޓޮކް ބްރޯކަރު ހަރްޝަދް މެހެތާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމުގެ ވެގެންދާނީ ހެއްވާ މަޖާ ފިލްމު ''ބޯލް ބައްޗަން'' އަށް އަބީޝޭކް އާއި އަކްޝޭ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެވަނަ ފިލްމަށެވެ.

އަޖޭ ދޭވްގަން ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމެއް ކުކީ ގުލާޓީ ޑައިރެކްޓް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މި ފިލްމަކީ ގުލާޓީ ޑައިރެކްޓަރގެ ތިން ވަނަ ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.