އާދީއްތަ 29 މާރޗް 2020
04 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 05
ފަތިސް 04:54
އިރުއަރާ 06:05
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ސްޓެލްކޯ ރަށްފެހި ޕްރޮގްރާމް

"ސްޓެލްކޯ ރަށްފެހި" ޕްރޮގުރާމުގައި 3000 ގަސް އިންދައިފި

  • މިއީ ސްޓެލްކޯއިން މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދާ 2 ވަނަ އަހަރު
  • މިދިޔަ އަހަރުވެސް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ 2000 ގަސް އިންދާފައި
  • ސްޓެލްކޯގެ ޚިދުމަތްދޭ 35 ރަށުގައި އެއްފަހަރާ މި ހަރަކާތް ފެށި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 16 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 13:20 2,533

ރަށްފެހި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯ އިން ކުރިޔަށްގެންދާ ސްޓެލްކޯ ރަށްފެހިގެ 2 ވަނަ ޕްރޮގްރާމްގެ ފެށުން - ސްޓެލްކޯ

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) އިން ކޮންމެ އަހަރަވެސް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ "ސްޓްލްކޯ ރަށްފެހި" ޕްރޮގުރާމުގައި 3000 ގަސް އިންދައިފިއެވެ.

މިއީ މުޅި ރާއްޖެ ފެހި ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ފައްޓަވާފައިވާ "ރަށް ފެހި" ޕްރޮގުރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ސްޓެލްކޯއިން މި ޙަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދާ 2 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުވެސް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ 2000 ގަސް ސްޓެލްކޯގެ ޚިދުމަތްދޭ ރަށް ރަށުގައި އިންދާފައެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނާ ގޮތުގައި އެކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްދޭ 35 ރަށެއްގައި، އެއްފަހަރާ ފެށި މި ޕްރޮގުރާމުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިރިއުޅޭ މާޙައުލަކީ ސާފުވައި ލިއްބައިދޭ ތަނަކަށް ހެދުމާއި، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އުފެއްދުމާއި، އެކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮގުރާމު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމެވެ.

ޕްރޮގުރާމް ފައްޓަވައިދެއްވަމުން ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޙަސަން މުޣުނީ ވިދާޅުވީ، "ރަށް ފެހި" ޕްރޮގުރާމަކީ ސަރުކާރު ފެށިގެން އައި އިރު ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާ މެދު ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވާ، ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ރައީސް ފެއްޓެވި ވަރަށް މުހިންމު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ސްޓެލްކޯގެ ޢަމާޒަކީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ މިފަދަ ޕްރޮގުރާމުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުން ކަމަށްވެސް މުޣުނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް