ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ދުނިޔެ - ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1,665ށް، ވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 68,500 ށް

  • ކޮރޯނާވައިރަސް އަލަށް ޖެހިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު 2009 މީހުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވޭ
  • މިވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 68,500 ށް އަރާފައި
  • ފަރުވާ ދިން މީހުންގެ ތެރެއިން 9,500 މީހުން ވަނީ ރަނގަޅު ވެގެން ދޫކޮށްލާފައި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 16 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:34 3,342

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަންނަނީ އަޅަމުން - ޖަޕާން - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑީފެންސް

ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1665 ށް އަރާފައިވާކަމަށް އެޤައުމުން ބުނެފި އެވެ.

މިއީ އޭގެ ކުރީ ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު 142 މީހުންގެ އިތުރުވުމެކެވެ. ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން އާދިއްތަ ދުވަހު ޢާންމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގައި ވަނީ އެޤައުމުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަލަށް ޖެހިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު 2009 މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު މިވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 68,500 ށް އަރާފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް އާއިރު މިވައިރަސް ޖެހިގެން ފަރުވާ ދިން މީހުންގެ ތެރެއިން 9,500 މީހުން ވަނީ ރަނގަޅު ވެގެން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ފްރާންސްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ޗައިނާގެ ރައްޔިތަކު މަރުވެފަ އެވެ. މިއީ ޔޫރަޕުގެ ޤައުމެއްގައި މިވައިރަސް ޖެހުނު މީހަކު މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު މިވައިރަސްގެ އަސަރު ދުނިޔޭގެ 25 ޤައުމަކުން ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް