ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ދުނިޔެ - ބުރުނޑި

ބުރުނޑީގެ ގަބުރުސްތާނު ތަކުން ހަހާހަށްވުރެ ގިނަ އިންސާނުންގެ ކަށިތައް ހޯދައިފި

  • މިއީ 1972 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގައި ހިންގި ޤަތުލް އާންމުގައި މަރާލާފައިވާ މީހުން
  • މިގަތުލު އާންމުގައި މަރާލާފައިވަނީ އެގައުމުގެ ހޫޓޫ ދަރިކޮޅުގެ މީހުން
  • މިކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް އާއިރު 4000 ގަބުރުސްތާނުން 142،000 ހާސް މީހުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ވަނީ ދެނެގަނެފައި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 16 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:37 8,022

ބުރުނޑި - އަލްޖަޒީރާ

ބުރުނޑީގެ ގަބުރުސްތާނުތަކުން ހަހާހަށްވުރެ ގިނަ އިންސާނުންގެ ކަށިތައް ހޯދާފައިވާކަމަށް އެޤައުމުން ބުނެފި އެވެ.

މިއީ އެޤައުމުގެ ބޮޑު ހަ ގަބުރުސްތާނަކުން ހޯދާފައިވާ ކަށިތައްކަމަށް އެޤައުމުން ބުނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އެތައް ހާސް ވަޒަންތައްވެސް ހޯދާފައިވާކަމަށް އެޤައުމުންބުނެ އެވެ. އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކަށިތައް ހޯދާފައިވަނީ ކަރޫސީ ޕްރޮވިންސުންނެވެ. އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޖެނުއަރީ މަހު މުޅި ޤައުމުގެ ގަބުރުސްތާނުތަކުން އިންސާނުންގެ ކަށިތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

މިއީ 1972 ވަނަ އަހަރު އެޤައުމުގައި ހިންގި ޤަތުލްޢާންމުގައި މަރާލާފައިވާ މީހުންނެވެ. މިޤަތުލުޢާންމުގައި މަރާލާފައިވަނީ އެޤާއުމުގެ ހޫޓޫ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނެވެ. އެމީހުން ވަނީ މިޤަތުލުޢާންމު ހިންގިތާ 48 އަހަރު ފަހުން މިކަމަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެޤައުމުގެ ޓްރުތް އެންޑް ރީކައުންސިލޭޝަން ކޮމިޝަނުން ހުކުރު ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަމުން ބުނެފައިވަނީ 6032 މީހެއްގެ ކަށިތައް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ލައިގެން ތިބި ހެދުމާއި އައިނު ފަދަ ތަކެތިން އެއީ ކޮންބައެއްކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

ބުރުނޑި ވަނީ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައާއި އެހެން ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން އެޤައުމު ހިފާ އަޅުވެތި ކުރުމުގެ އެތައް ދުވަސްތަކެއް ދެކެފައެވެ. އެޤައުމުގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާފައިވަނީ 1885 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިނގާފައިވާ މިފަދަ ޙާދިސާތައް ތަހުޤީޤުކުރުމަށެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލި މިކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް އާއިރު 4000 ގަބުރުސްތާނުން 142،000 ހާސް މީހުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ވަނީ ދެނެގަނެފަ އެވެ.

ބުރުނޑީގެ އާބާދީ ބެހެނީ ޖުމުލަކޮށް ދެ ދަރިކޮޅެއްގެ މީހުންގެ މެދުގައެވެ. އެއީ ހޫޓޫންނާއި ޓުޓްސީންގެ މެދުގައެވެ. މި ދެ ދަރިކޮޅުގެ މެދުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ ތިން ލައްކަ މީހުން މަރުވެގެން 2005 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

އެއަށްފަހު އެޤައުމުގައި ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ޕިއްރޭރް ކުރަންޒިއާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް