އާދީއްތަ 29 މާރޗް 2020
04 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 05
ފަތިސް 04:54
އިރުއަރާ 06:05
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ހައިކޯޓު

ހައިކޯޓުގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޝަރުޢީ ވަފުދުތައް އެނބުރި ވަޑައިގެންފި

  • ހައިކޯޓުން ބުނީ މި ދެ ވަފުދުން 25 މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް
  • ހައިކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފި ހުންނަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި
  • ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފި ހުންނަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 16 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:41 1,917

ހައިކޯޓު- ހައިކޯޓުން އަންނަނީ ދެ ގޮފީގައިވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން - ގޫގުލް

އުތުރާއި ދެކުނުގައި ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ޝަރުޢީ ވަފުދުތައް އެނބުރި ވަޑައިގެންފި ކަމަށް ހައިކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

ހައިކޯޓުން ބުނީ މި ދެ ވަފުދުން 25 މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިޓީމުތައް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ހައިކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފި ހުންނަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގަ އެވެ. ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފި ހުންނަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގަ އެވެ.

ހައިކޯޓުގެ އެ ދެ ގޮފީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ކުރިއަށް ދިޔަ ކަމަށްވީނަމަވެސް ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވަނީ މާލެ ސިޓީގައި ހުންނަ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޓީމެއް އެ ގޮފިތަކަށް ވަޑައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ގޮތަށެވެ. އެގޮތަށް މީގެ ކުރިންވެސް އެކިފަހަރު މަތިން ޢަމަލު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފީގެ ޝަރީޢަތްތައް ފަށާފައިވަނީ 22 އޮކްޓޯބަރު 2018ގަ އެވެ. ހައިކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފީގައި ހިމެނޭ އަތޮޅު ތަކަކީ ހއ، ހދ، ށ، ނ، ރ އަދި ބ. އަތޮޅެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ނިންމާފައިވަނީ ގޮފިތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ދާއިމީކޮށް ގޮފިތަކުގައި ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި މައްސަލަތައް ބަލަން ފަނޑިޔާރުންގެ ވަފުދުތައް މައްސަލަތައް ބަލަން ފޮނުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ދަތިކަން ހައިކޯޓަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތުމުންނެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕައް ނިޞްބަތްވާ ޞަރަޙައްދަކީ ގއ، ގދ، ޏ، އަދި އައްޑޫ ސިޓީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް