އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ހުޅުމާލެ

16 ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ބާބަކިއު ސަރަހައްދު ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރަނީ

  • ހުޅުމާލެ ފޭސް އެެކެއް އަދި ދޭއް ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި އެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާބަކިއު ސަަރަހައްދުގައި ހުންނަ ތަކެތި ނެގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
  • އެ ސަރަހައްދު އަލުން ހުޅުވާނެ ތާރީހެއް އެޗްޑީސީން ހާމައެއް ނުކުރޭ

ކ. މާލެ | 16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 03:57 | 2,787

ހުޅުމާލެ ބާބަކިޔު ސަރަހައްދު - ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން

16 ފެބްރުއަރީ ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ބާބަކިޔު ސަރަހައްދު ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީން) ން ބުނެފި އެވެ.

އެޗްޑީސީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް އެެކެއް އަދި ދޭއް ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި އެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާބަކިއު ސަަރަހައްދުގައި ހުންނަ ތަކެތި ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަަމަށެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ބާބަކިއު ޕިޓްއާއި ގޮނޑި މޭޒު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދު އަލުން ހުޅުވާނެ ތާރީހެއް އެޗްޑީސީން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސާ އަލަށް މީހުން އާބާދުކުރާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ފަސް ބްރިޖް އަންނަ މަހު ނުވަތަ އޭޕްރީލް މަސްތެރޭގައި ނިންމުމަށް އެޗްޑީސީން މިހާރު އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.