ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ދުނިޔެ - ކޮރޯނާ

އެމެރިކާއިން ކޮރޮނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން 443 މީހަކު ޓެސްޓުކޮށްފައިވޭ

  • ކޮރޯނާވައިރަސް ޗައިނާގައި އަންނަނީ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން
  • އެމެރިކާގެ 42 ސްޓޭޓަކުން ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓުކުރެވިފައިވެ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 15 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 08:17 2,730

ކޮރޯނާވައިރަސް ޗައިނާގައި އަންނަނީ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން - ފްރާންސް 24

އެމެރިކާއިން ކޮރޮނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން 443 މީހަކު މިހާތަނަށް ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑީސީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އިދާރާގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި ޙަވާލާދީ ސީއެންއެންގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެމެރިކާގެ 42 ސްޓޭޓަކުން ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވިގެން މިހާތަނަށް 443 މީހަކު ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓުކުރެވިފައިވެއެވެ. އެ 443 މީހުންގެ ތެރެއިން 15 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު 347 މީހުންގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ނެގެޓިވް ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުގައިވެއެވެ. އަދި 81 މީހެއްގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ އަދިނުލިބެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ކޮރޯނާގެ 14 ކޭހެއް ފެނިފައިވާއިރު އެޤައުމުގެ ކެލިފޯނިއާ ސްޓޭޓުން 8 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ. އަދި ޓެކްސަސް އިން އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު ވޮޝިންގްޓަން އިން 1 މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. އަދި އެރިޒޯނާއިން އެކަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްފައިވާއިރު އިލިނޯއި އިން ދެ މީހަކަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. އަދި ވިސްކޮންސަން އިން ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް އެކަކު ފެނިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް