އާދީއްތަ 29 މާރޗް 2020
04 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 05
ފަތިސް 04:54
އިރުއަރާ 06:05
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ވިޔަފާރި - ފެލިވަރު

ފެލިވަރު ކާރުހާނާ ބޮޑުކުރަން ބިން ހިއްކަނީ

  • ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި މަހުގެ 18 ކުރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭ
  • ސުންގަޑި އަކީ މި މަހުގެ 27
  • މިފްކޯގެ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 13 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 16:52 3,715

މިފްކޯގެ މަސް ކާރުހާނާ - ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) ގެ ދަށުން ޅ. ފެލިވަރު ގައި ހިންގާ މަސް ކާރުހަނާ ބޮޑުކުރުމަށް ފަސް ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް އެންވަޔަރަންމެންޓް އިންސްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) އެއް ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

މިފްކޯ އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި މަހުގެ 18 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުންޏެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ކުރަައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އާރުއެފްކިޔު ދޫކުރާނީ 20 ގެ ކުރިން އީމެއިލުންނެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިފްކޯ އިން ބުނީ އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަގުތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަގުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިފްކޯގެ ކެޕޭސިޓީ މިހާރުވެސް ކުޑަ ކަމަށާއި، މިފްކޯގެ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމަކީ މިފްކޯއަށް ގަންނަ މަސް ވެލިއުއެޑްކޮށްގެން ޕްރޮސެސްކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް