އާދީއްތަ 29 މާރޗް 2020
04 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 05
ފަތިސް 04:54
އިރުއަރާ 06:05
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

އާލިއާ އަށް ކަރަންގެ ހިތް އަތުލެވުނީ 3 މަހުގެ މަސައްކަތުން

  • އާލިއާ ވަނީ އޭނާ އަކީ އެންމެ މަގްބޫލު އެއްތަރިކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި
  • އާލިއާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ "ބަރަމާސްތްރާ" އިން
  • އާލިއާ ވަނީ ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 12 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 21:21 11,856

އާލިއާ ބަޓް - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއްތަރިކަމަށްވާ އާލިއާ ބަޓް ބލީވުޑަށް ތަޢާރަފުވެގެން ދިޔައީ 2012 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމު " ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔަރ" އިންނެވެ.

ސިދާތު މަލޯތްރާ އާއި، ވަރުން ދަވަންއާއެކު އާލިއާ ފެނިގެންދާ މި ފިލްމުގައި އޭނާ އަދާކޮށްފައިވަނީ ޝަނާޔާ ސިންހާނިޔާގެ ރޯލުންނެވެ. ފިލްމުގައި ޝަނާޔާއަކީ ކެމްޕަސްގައި އެންމެ ފެޝަން އަދި އެންމެ މަޝްހޫރު އަންހެންކުއްޖާއެވެ.

މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އާލިއާ ވަނީ އޭނާ އަކީ ފޭނުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގްބޫލު އެއްތަރިކަން ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ.

އޭރުންފެށިގެން މިހާތަނަށް އާލިއާ ވަނީ އޭނާ ކުޅެފައިވާ ގިނަ ފިލްމުތަކުން އެވޯޑުތައް ވެސް ހާސިލު ކޮށްފައެވެ.

"ކަލަންކް"ގެ ތަރި އާލިއާ އަށް މިހާސިސާބަށް އާދެވުނު އިރު، އޭނާގެ ފުރަތަމަ އޮޑިޝަންގެ ވާހަކަ ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރު ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އޮޑިޝަންގައި ފިލްމު "އައި ހެޓް ލަވް ސްޓޯރީ" ގެ "ބަހާރާ" މި ލަވައަށް އާލިއާ ވަނީ އެކްޓްކޮށްފައެވެ. ކަރަން އަށް އޭނާގެ އެކްޓިން ކަމުގޮސް އެނާއަށް މިދާއިރާގައި ބެލުންތެރިންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް ކަރަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާލިއާގެ ގާތު އޭނާގެ ބަރުދަން ލުއިކޮށް ހަށިގަނޑު ބައްޓަން ކުރެވޭނެތޯ ސުވާލު ކުރި ކަމަށް ކަރަން ބުންޏެވެ.

އޭގެ ތިން މަސް ފަހުން އާލިއާ އާއި ދިމާވިއިރު އޭނާގެ ޖަހާފައި ހުރި ބޭބީ ފެޓްސްތައް ދުއްވާލާ ޝޭޕަށް ފިޓުވެފައިވާ ކަމަށް ކަރަން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އާލިއާ ފެނިގެން ދިޔައީ ތަފާތު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވެސް ކަރަން ބުންޏެވެ.

އާލިއާ މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކައް ބަލާއިރު، ދެން އޭނާ އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ އަޔާން މުކަރުޖީގެ ފިލްމު "ބަރްމާސްތްރާ" އިންނެވެ. މި އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 4 ގައި ރިލީޒް ކުރާ މި ފިލްމުގައި އޭނާ ފެނިގެންދާނީ ލޯބިވެރިޔާ ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކުގައެވެ. މި ފިލްމުގެ މުހިންމު ރޯލު ތަކުން އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި، މޯނީ ރޯއީވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާލިއާގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި އާލިއާގެ ބައްޕަ މަހޭޝް ބަޓްގެ ފިލްމް "ސަޅަކް2" ގައި ވެސް އޭނާ ފެނިގެންދާނެ އެވެ. މި ފިލްމުގައި އާލިއާއާއެކު ލީޑް ރޯލުން އޭނޭގެ ދައްތަ ޕޫޖާ ބަޓާއި، އަދިތުޔާ ރޯއީ ކަޕޫރު އަދި ސަންޖޭ ދަތު ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އަދި ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމު "ތަޚްތުގައި ވެސް ރަންވީރު ސިންގް އާއި އެކު އާލިއާ ފެނިގެންދާނެއެވެ. މި ފިލްމުގައި ނަރީނާ ކަޕޫރު ޚާން އާއި، އަނިލް ކަޕޫރާއި، ޖާންވީ ކަޕޫރު، ބޫމީ ޕަދްނޭކަރު އަދި ވިކީ ކައުޝަލް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް