އާދީއްތަ 29 މާރޗް 2020
04 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 05
ފަތިސް 04:54
އިރުއަރާ 06:05
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ވިޔަފާރި - ޑައިވް ވިޔަފާރި

ދިވެހިން ނުހިމަނާ ބޭރުމީހުންނަށް ރާއްޖޭގައި ޑައިވް ވިޔަފާރި ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

  • 20 ޕަސެންޓް ދިވެއްސެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަން ޖެހޭ
  • ގިނަ ރިސޯޓްތަކުގައި ޑައިވް ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ބޭރުމީހުން

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 12 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 17:42 12,576

ބަޔަކު ޑައިވް ކުރަނީ - ވެއިޓް އިންސްޓިޓިއުޓް

ދިވެހިން ނުހިމަނާ ރާއްޖޭގައި ބޭރު މީހުނަށް ޑައިވް ވިޔަފާރި ނުކުރެވޭގޮތައް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑައިވިންގެ ދާއިރާގައި ސައްތައިން ސައްތަ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް އިންވެސްޓް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް 20 އިންސައްތަ ދިވެއްސަކާއެކު ހިއްސާވާގޮތައް ޖޮއިންޓްވެންޗަރއެއް ގޮތުގައި ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ މެޗުއަރޑް އިންޑަސްޓްރީއަކަށް ވެއްޖެ.އެހެން ނަމަވެސް އަދިވެސް ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން އޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް މުހިއްމުވާ ކަމަކީ އެ އިންވެސްޓަރުންނާއި އެކު އެބަ އާދޭ ޑައިވިން އެކަންޏެއް ނޫން. އެ އިންވެސްޓަރުންނާއި އެކު އެބަ އާދޭ އިތުރަށް ގެސްޓުން ރާއްޖެ އަށް އެކިއެކި ޑައިވް ކްލަބްތަކާއި އެމީހުންނާއި ގުޅިފައި ހުންނާތީ

ރާއްޖޭގައި ޑައިވިންގެ ވިޔަފާރި އަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިއެކެވެ. ގިނަ ރިސޯޓުތަކުގައި ޑައިވިންގެ ވިޔަފާރީގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް