ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ދުނިޔެ - ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1,016 ށް، ދެ އޮފިޝަލަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

  • ފާއިތުވި 24 ގަޑީރު ތެރޭގައި ވަނީ 108 މީހުން މަރުވެފައި
  • ވައިރަސްގެ އަސަރު ފާއިތުވި 24 ގަޑީރުތެރޭގައި އަލަށް 2,478 މީހުންނަށް ކޮށްފައިވޭ
  • ޖުމްލަ 42,638 މީހުންނަށް މިހާތަނަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވޭ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 11 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 10:15 5,686

ޗައިނާގައި ހަލުވިމިނެއްގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އަންނަނީ ފެތުރެމުން - އަލްޖަޒީރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1016 ށް އަރައިފި އެވެ.

ޗައިނާގެ ހެލްތު ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު ފާއިތުވި 24 ގަޑީރު ތެރޭގައި ވަނީ 108 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް މިވައިރަސް ޖެހިގެން އެއްދުވަހާ އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓް ކުރެވުނު ދުވަހެވެ. ވައިރަސްގެ އަސަރު ފާއިތުވި 24 ގަޑީރުތެރޭގައި އަލަށް 2,478 މީހުންނަށް ކޮށްފައިވެ އެވެ. ޖުމްލަ 42,638 މީހުންނަށް މިހާތަނަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ހެލްތު ކޮމިޝަންގެ ދެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފަ އެވެ.

މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ޒެންގ ޖިން އަކީ ހެލްތު ކޮމިޝަންގެ ޕާޓީ ސެކެޓްރީއެވެ. ދެން މަގާމުން ވަކިކުރި ލިޔު ޔިންގޒި އަކީ ހެލްތު ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ އެވެ. މަގާމުން މި ދެ ބޭފުޅުން ވަކިކޮށްފައިމިވަނީ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ސިއްހަތާބެހޭ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް ފަހުއެވެ.

މިވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މިހާރުވެސް ވުހާންގައި 20،000 ސިއްހީ އެހީތެރިން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު އަދި އިތުރަށްވެސް ސިއްހީ އެހީތެރިން ބޭނުންވާކަމަށް އެޕްރޮވިންސުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް