ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ދުނިޔެ - ޑައިމްންޑް ޕްރިންސަސް

''ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް'' އިން އިތުރު 66 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  • ކްރޫޒްގައި ތިބީ 3،700 މީހުން
  • ފަސެންޖަރުން ތިބީ ކަރަންޓިނު ކޮށްފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 10 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 19:41 12,438

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް - ޖަޕާން - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑީފެންސް

ޖަޕާނުގެ ޔޮކޮހާމާ ސިޓިގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ކްރޫސް ލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" އިން އިތުރު 66 މީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

މި ޢަދަދާއެކު ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރުމެންދާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 136 އަރާފައެވެ. ޖަޕާނުގެ ޞިއްޙީދާއިރާގެ އިސްމަސްއޫލުވެރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުންނަމަ، އެ ކްރޫޒްލައިނަރ ގައި މިހާރު 3،700 ވަރަށް ޕަސިންޖަރުން ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ، ޖަޕާން، އެމެރިކާ، އޮސްޓްރޭލިޔާ، ފިލިޕީންސް، ކެނެޑާގެ އިތުރުން ޔޫކްރޭން މީހުން ހިމެނެއެވެ.

އެ ކްރޫޒްލައިނަރ ކަރަންޓީނު ކުރީ ހޮންގްކޮންގ އަށް އައުމަށް ފަހު ޔޮކޮހާމާގައި ބަނދަރުކުރި ތަނާއި އެކުއެވެ. ޖަޕާނުގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވަޒީރު ކަޓުސްނޯބޯ ކަޓޯ ވިދާޅުވީ، ބޯޓަށް އެރުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ފަސިންޖަރުން ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުނު ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ވޫހާން ޕްރޮވިންސުން ފެތުރުން ފެށި ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 908 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މި ބައްޔަށް 40 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ދަނީ ޗައިނާގައި ތިބި އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ އެ ޤައުމުތަކަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް