އާދީއްތަ 24 ޖެނުއަރީ 2021
6 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 10
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދި އިޔާ

ކަރަން ޖޯހަރުގެ "ސްޓޫޑެންޓް އޮދް ދި އިޔާ" ގެ ލީޑް އެކްޓްރެސް އަކީ ކާކު؟

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ ވަކި ތާރީހެއް އަދި ހާމަ އެއް ނުކުރޭ

ކ. މާލެ | 23 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 17:28 | 4,890

ދިޝާ ޕަޓާނީ - ގޫގުލް

މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ގަދައަށް ފެތުރެމުން ދިޔަ ހަބަރަކީ ކަރަމް ޖޯހަރު އުފެއްދުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމް "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ލީޑް އެކްޓްރެސްއާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

އެގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުން ދަނީ "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2"ގައި ލީޑް އެކްޓްރެސްއެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ އެމްއެސް ދޯނީ އިން ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދި ދިޝާ ޕަޓާނީ ކަމަށެވެ. އަދި އަނެއް ބަޔަކު ބުނަމުން ދަނީ ފިލްމްގެ ލީޑުގެ އެކްޓްރެސްއެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ ސްޕަސްޓާ ސައިފް އަލީ ހާންގެ އަންހެން ދަރި ސާރާ އަލީ ހާން ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިޝާ ބުނީ ސާރާ އާއި އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ގެނެސްދީފައި ހުންނަ ހުނަރުތައް އޭނާ ވެސް ކިޔާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ނޭނގޭ ކަމެއްގައި ސާރާއާ އޭނައާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އޭނާ ވަރަށް "ހުތުރު" ކަމެއް ކަމަށް ދިޝާ ބުންޏެވެ. 

ދިޝާ ބުނީ ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2 އާ ގުޅޭ ގޮތުން ސާރާއާ އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުން ލިޔާތީ އޭނާ އަށް ވެސް ވާނުވާ ނޭނގޭ ކަމަށާއި އަދި ހަބަރުތައް ކިޔާފައި އޭނާ ވެސް ހައިރާންވާ ކަމަށް ދިޝާ ބުންޏެވެ،

ފިލްމުގައި ލީޑް އެކްޓްރެސްގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދޭނެތޯ ޔަގީން ކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ދިޝާ ބުނީ އެކަމާ އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

ކަރަން ޖޯހަރު 2012 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ފިލްމް ސްޓޭޑެންޓް އޮފް ދި އިޔާ ގެ ދެވަނަ ބައެއް އުފެއްދުމށް ނިންމާ ފިލްމްގެ ލީޑް އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ޓައިގާ ޝްރޮފްއެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމުގެ ލީޑް އެކްޓްރެސް އެއް އަދި މިހާތަނަށް ޔަގީންވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.