ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ހަތަރު ވަނަ މީހާ ޖަޕާނުން ފެނިއްޖެ

  • ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވަނީ ވުހާންގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ ގައިން
  • އުމުރުން 40ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ މިމީހާ ޖަޕާނަށް އައިސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ޗުއްޓީއަކަށް
  • މިމީހާ މިހާރުވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑިމިޓްކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 26 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 18:18 | 3,097

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަންނަނީ އަޅަމުން - ސީ.އެން.އެން

މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނިއު ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ޖަޕާނުގެ ހަތަރު ވަނަ މީހާގެ ގައިން ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

ޖަޕާނުގެ ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓަރ އިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މިފަހަރު ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވަނީ ވުހާންގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ ގައިންނެވެ. އުމުރުން 40ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ މިމީހާ ޖަޕާނަށް އައިސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ޗުއްޓީއަކަށެވެ.

މިމީހާ މިހާރުވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑިމިޓްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ހެދި ޓެސްޓްތަކުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަަމަށް އެގައުމުގެ ސިއްހަތާބެހޭ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

ނިއު ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު މިހާތަނަށް އާއިރު ޗައިނާގެ 1975 މީހެއްގެ ގައިން ފެނިފައިވާއިރު މިވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާއިން މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 56 ށް އަރާފަ އެވެ. ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއެކު މިވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ ގިނަ ސިޓީތަކެއްގައި ވަނީ ދަތުރުފަތުރުކުރުން އެއްކޮށް މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ.

މިވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ޗައިނާއަށް ވަނީ މިވައިރަސްގެ އެމަރޖެންސީ ހާލަތު ދިމާވެފައިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދި މުޅިދުނިޔެއަށް އެމަރޖެންސީ ހާލަތު އިއުލާންކުރާވަރު ނުވާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.