ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ރާއްޖެ - ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން

ޔާމީން ހުންނެވީ މައުމޫނާއި ނަޝީދުވެސް ހުންނެވި ޔުނިޓްގައި، އެއަށްވުރެ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް: އިމްރާން

  • އެ ޔުނިޓް ވަނީ ކުރިއަށްވުރެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮށްފައި
  • އެ ޔުނިޓަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ލެއްވީ ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށްވޭ، އޭގެ ފަހުން ރައީސް މައުމޫން
  • އެ ޔުނިޓް ހެއްދެވީ ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ 26 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 12:54 5,168

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުންނެވީ، ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުންނެވި ޔުނިޓުގައި، އެއަށްވުރެވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންދަނީ ކުރީ ސަރުކާރުގައި، ރައީސް ނަޝީދު އާއި ރައީސް މައުމޫން ނުހައްގުން ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓިތަން އިތުރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު އެތަނުގައި ކަމަށެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ޖަލުގައި އަމަލު ކުރަމުންދަނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވި ޖަލު ޔުނިޓަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ހެއްދެވި އުނިޓެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ޔުނިޓަށް ލެއްވި ބޭފުޅަކީ ރައީސް ނަޝީދެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން، ރައީސް މައުމޫން ވެސް އެ ޔުނިޓުގައި ބަންދުކޮށްފައި ވެއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާންގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ވެސް އަދުރޭގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީނަށް ޖަލުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ފަރިއްކުޅުވުމަށް މެނޫއެއް އެމަނިކުފާނު ހުންނެވި ޔުނިޓުގައި އޮންނާނެ ކަމަށާއި ކާތަކެތި ފޯރުކޮށްދެނީވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވާ ތަކެއްޗެވެ، އަދި ކަސްރަތު ކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިޓްގައި ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރެވި، ޓްރެޑްމިލް (ދުވާ މެޝިން) އެއް ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީން ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، ތުނބުޅި ބޭލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެެއްޗަކީ، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ތަކެތި ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިނާކޮށް، އެފައިސާ މީރާއަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ މިދިއަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް