ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް

ހަލް ސިޓީ އަތުން ޗެލްސީއަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް!

  • މި މެޗު ޗެލްސީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • މެޗުގެ 6 ވަނަ މިނެޓުގައި ޗެލްސީއިން ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފަ
  • މި މެޗުގެ ދެވަނަ ލެގް ކުޅޭނީ ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި

ކ. މާލެ | 26 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 15:38 | 2,062

ހަލް ސިޓީ އަދި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ހަލް ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ޗެލްސީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ހަލް ސިޓީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ޗެލްސީން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ އިރު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޗެލްސީއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. މެޗުގެ 6 ވަނަ މިނެޓުގައި ޗެލްސީން ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ވަނީ ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނީ ބަޓްސުއާއީ އެވެ. މީގެއިތުރުން މެޗުގެ 14 ވަނަ މިނެޓުގައި ޗެލްސީގެ ބަޓްސުއާއީ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މެޗުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮސް ބާރކްލޭ ވަނީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ހަލްގެ ގޯލަށް ފޮނުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް މި ހަމަލާ ހަލްގެ ކީޕަރު ވަނީ ހުޝިޔާރު ކަމާއެކު ދިފާއު ކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޗެލްސީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ޗެލްސީން އެޓީމުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކުރަމުން ގެންދިޔައިރު މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ޗެލްސީން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނީ ޓޮމޯރީއެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ހަލްއިން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ޗެލްސީގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރިއެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 78 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަލްއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގްރޮސިކީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.