ބުދަ 19 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 6
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 25
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - ލުބުނާން

މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ލުބުނާނުގައި ފެނާއި ކަރުނަގޭސް ބޭނުންކޮށްފި

  • މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ލުބުނާންގެ އޭރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސާދް އަލް ހަރީރީ ވަނީ އިސްތިއުފާދެއްވާފައި
  • ލުބުނާންގައި އައު ސަރުކާރެއް ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކުލަވާލާފައި
  • މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވަނީ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މިނިވަން ބަޔަކު ހިމަނައިގެން ސަރުކާރު އުފައްދަން

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 26 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 07:39 2,272

ލުބުނާންގައި އުފެދިފައިވާ އައު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގައި އަންނަނީ މުޒާހަރާކުރަމުން - ރޮއިޓަރސް

ލުބުނާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގައި ކުރިޔަށްދާ މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެގައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގަޔަށް ފެނާއި ކަރުނަ ގޭސް ޖަހައިފިއެވެ.

މިއީ ލުބުނާންގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތްގެ ހެޑްކުޔަރޓާރ ގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެރިކޭޑް ފޫއަޅުވާލާ އެސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް މަސައްކަތްކުރި ބަޔެކެވެ. ރޮއިޓަރަސް އިން ބުނާގޮތުގައި ސަތޭކައެއްހާ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންވަނީ ހިނގާފައި އައިސް މެޓަލް ގޭޓް ހުޅުވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ އެމީހުން ފަހަތަަށް ޖައްސާފަ އެވެ.

ލުބުނާންގެ އިންޓަރނަލް ސެކިޔުރިޓީ ފޯސް އިން ވަނީ ޓްވިޓަރގައި މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކުން އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިޔުމަށް އިންޒާރުދީފަ އެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އެމީހުންގެ ގަޔަށް ފެނާއި ޓިއަރގޭސް ވަނީ ޖަހާފަ އެވެ.

ލުބުނާންގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ލުބުނާންގެ އޭރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސާދް އަލް ހަރީރީ ވަނީ އިސްތިއުފާދެއްވާފަ އެވެ. އޭގެފަހުން އެގައުމުގައި އައު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ހަފްތާގައިވަނީ އެގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހިޒްބުﷲގެ އާއި ގުޅުންހުރި މީހުންނާއެކު އައު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލާފަ އެވެ. އާ ބޮޑުވަޒީރު ހަސަން ދިއަބްގެ ވެރިކަމުގެ ދަށުން ކެބިނެޓް އެކުލަވާލެވިނަމަވެސް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަލަށް އެކުލަވާލި ސަރުކާރާއެކުވެސް އެގައުމަށް ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެއެވެ.

މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މަގާމުތަކަށް ގެނައީ އެމީހުންނަށް ތާޢީދުކުރާ އެމީހުންގެ މީހުންނެވެ. މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ބޭނުންވަނީ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މިނިވަން ބަޔަކު ހިމަނައިގެން ސަރުކާރު އުފައްދާށެވެ. އެމީހުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ސިޔާސީ މީހުންވަނީ ގައުމު ހަލާކުގެ މަގަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ލުބުނާންގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް އެގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިޞާދީ އަނދުވަޅުން އެގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް