އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މިނިސްޓަރ މަލީހު

ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ސެޓްފިކެޓަށްވުރެ އިސްކަންދެނީ ހުނަރަށް: މިނިސްޓަރ މަލީހު

  • އެމީހެއްގެ އަޙްލާޤާއި ސުލޫކާއި ތޫނުފިލިކަމަށް އިސްކަންދޭނެ
  • މާނަށް ބޭނުންވާ ފަންނުތަކުގެ ބިންގަލަކީ ހިސާބުގެ އިލްމު
  • ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކަކީ ސުވާލުތަކަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ބަލާ ރިފަރެންސްއެއް ނޫން

ކ. މާލެ | 24 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:35 | 17,294

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މަލީހު ޖަމާލް - ރާއްޖެއެމްވީ

ވަޒީފާ ދިނުމުގައި މީހެއްގެ އަތުގައި އޮތް ސެޓްފިކެޓަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އިސްކަންދެނީ އެމީހެއްގެ ހުނަރަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މަލީހު ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތައުލީމާއި ބެހޭ ދުވަހުގެ މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިމްތިޙާނުތަކުން ހޯދާ މަތީ މާކުހާއި ލިބޭ ސެޓްފިކެޓްތަކަށްވުރެ، ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި މިހާރު އިސްކަންދެނީ އެމީހެއްގެ އަޙްލާޤާއި ސުލޫކާއި ތޫނުފިލިކަމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެއިތުރުން، މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިލުމާއި، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަކީވެސް ސެޓްފިކެޓަށްވުރެ އިސްކަންދޭ ކަންކަން ކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޒަމާނަށް ބޭނުންވާ ފަންނުތަކުގެ ބިންގަލަކީ ހިސާބުގެ އިލްމު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމްކުރުމާއި، އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް، ކޮންސްޓްރަކްޝަން، ކުރެހުން، ސިވިލް އިނޖިނިއަރިން، ރޮބޮޓިކްސް، ކެމިސްޓްރީ، ފިޒިކްސް، އޭވިއޭޝަން، ފައިނޭންސް ފަދަ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގަވެސް އެންމެ މުހިންމީ ހިސާބު އިލްމުކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ތައުލީމީ މަންހަޖުގައި ބޭނުންކުރާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކަކީ ސުވާލުތަކަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ބަލާ ރިފަރެންސްއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުމުގެ ބަދަލުގައި ހިސާބު ފޮތްތަކުގައި ހުންނަ ނަންބަރުތަކާއި ފޯމިއުލާތައް ފަހުމްކޮށްދީ، ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދަރިންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ބެލެނިވެރިންނަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އެ ފޯމިއުލާތައް ދިރިއުޅުމުގެ އަމަލީ މައިދާނުގައި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ގައި ސައިންސް ޓެކްނޯލޮޖީ، އިންޖިނިއަރިންގ، އަދި ހިސާބު އިލްމު ތައުލީމީ މަންހަޖުގެ ތެރޭން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.