ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ށ. ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް

ށ. ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

  • އެއާޕޯރޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 1 ފެބްރުއަރީގައި
  • ފުރަތަމަ ހަފްތާއަކު ތިން ފްލައިޓް ދަތުރު ކުރާނެ
  • މާރޗް މަސް ނިމެންވާއިރަށް ދުވާލަކު ތިން ފްލައިޓަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 24 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 08:45 | 6,747

ށ. ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި - ށ.ފުނަދޫ

1 ފެބްރުއަރީގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ށ. ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފިއެވެ.

ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ހުކުރު ދުވަހުގެ 7:20 ގައި ށ. ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާފައިވާއިރު، ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ޓެސްޓް ފްލައިޓް ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓްގައި ޖެއްސުމަށް މާލެއިން ފުރާފައިވަނީ 7:00 ގައެވެ. އަދި ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ފްލައިޓް ޖައްސާފައިވަނީ 7:45 ގައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންއިން ބުނީ، ފެބްރުއަރީ 1 އިން ފެށިގެން ރަސްމީކޮށް އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ހަފްތާއަކު ތިން ފްލައިޓް ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެއިތުރުން، މާރޗް މަސް ނިމެންވާއިރަށް ދުވާލަކު ތިން ފްލައިޓަށް ބަދަލުވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭކަމަށްވެސް ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މިއެއަރޕޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގަ އެވެ. ފުނަދޫ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް 89 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ.

އެއެއާޕޯޓުގައި އަޅާ ރަންވޭގެ ދިގު މިނުގައި 1200 މީޓަރު ހުރެއެވެ. އަދި ފުޅާމިނުގައި 30 މީޓަރު ހުރެ އެވެ. ޓެކްސީވޭގައި 90 މީޓަރު ހުންނައިރު، އޭޕްރަންގެ ފުޅާމިނަކީ 50 މީޓަރެވެ. އެ އެއާޕޯޓުގެ އޭޕްރަންގެ ދިގު މިނަކީ 150 މީޓަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.