ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތެއްގަ ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ޚާރިޖީ ވަޒީރު ތަޢުޒިޔާ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

  • ދިވެހިރާއްޖެއިން ޓެރަރިޒަމްގެ ހުރިހާ އަމަލަކާއި ދެކޮޅުކަން ހާމަކުރައްވާ، މިސްކިތަކަށް ދިން މި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
  • ޓެރަރިޒަމާއި ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ދެއްވި
  • މަރުވި ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އެދިވަޑައިގެންނެވި

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 22:49 | 2,077

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު- ޕާކިސްތާނަށް ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ވަނީ ފޮނުއްވާފައި - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޕާކިސްތާނުގެ ގުއެޓާގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްގައި ބަޔަކު މަރުވުމާއި ގުޅިގެން ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް މަޚްދޫމް ޝާހް މަޙްމޫދް ގުރައިޝީއަށް ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ތަޢުޒިޔާ މެސެޖުގަ، ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައި އޮންނަ ގުއެޓާގެ މިސްކިތެއްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމާއި ގުޅިގެން، މިސްކިތުގައި އެވަގުތު ތިބި ކުށެއް ނެތް އެތައް ބަޔަކު މަރުވި ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމަޔާއެކުގައި ވިދާޅުވިކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޓެރަރިޒަމްގެ ހުރިހާ ޢަމަލަކާއި ދެކޮޅުކަން ހާމަކުރައްވާ، މިސްކިތަކަށް ދިން މި ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާ ކުށްވެރިކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޓެރަރިޒަމާއި ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢާއި ގުޅިގެން، ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެސް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ދެއްވި އެވެ. ޕާކިސްތާނަށް ދިމާވެފައިވާ ހިތާމައިގެ މިދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި އެކުގައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ މެސެޖުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި މަރުވި ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތަކަށް ތަޢުޒިޔާ ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާގައި ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރަކާއި، ޢާންމުންގެ 8 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ދިން މި ޙަމަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުން ބުނީ، ޙަމަލާ ދީފައިވަނީ އެ ޤައުމުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ ޞަރަޙައްދަކަށް ކަމަށާއި، ޙަމަލާދީފައިވަނީ މިސްކިތުގައި މީހުން ނަމާދަށް ތިބި ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

މި ޙަމަލާގެ ސަބަބުން މިސްކިތުގެ އިމާމުވެސް މަރުވެފައިވާއިރު، 20 މީހަކަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ވަރަށް ނާޒުކު ޙާލަތެއްގައި ތިބިކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.