ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އެމެރިކާ - އިރާން

އިރާނުން ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އޮބާމާ: ޓްރަމްޕް

  • ހަމަލާގެ ޒިންމާ އޮބާމާ ނަގަންޖެހޭނަ ކަމަށް ވިދާޅުވީ އިރާނާއެކު ވެވުނު ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން
  • އިރާނުން ވަނީ ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު ފަހަތު ފަޔަށް ބުރަވެފައި: ޓްރަމްޕް
  • އިރާނުން ދިން ހަމަލާގައި މިލިޓަރީ ބޭސްގައި ތިބި އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައެއް ނުވޭ: ޓްރަމްޕް

ކ. މާލެ | 8 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 22:52 | 46,098

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް - އޭއެފްޕީ

އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބި އަސްކަރީ ބޭސްއަށް އިރާނުން ހަމަލާދިނުމުގެ ޒިންމާ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ނަންގަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ވައިޓް ހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޓްރަމްޕް މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އެހެން ވިދާޅުވާން ޖެހުނު ސަބަބެއް އިތުރަކަށް ނުދަންނަވައެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޓްރަމްޕް އެހެން ވިދާޅުވީ އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި އެމެރިކާ އަދި ދުނިޔޭގެ ބާރުތައް ގުޅިގެން އިރާނާއެކު ނިއުކްލިއަރ ހަކަތަ އުފެއްދުން ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޓްރަމްޕްގް ވެރިކަމުގައި މިއެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ވަނީ، އިރާނަށް ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އެމެރިކާއިން މިއެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް، މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި އަނެއް ފަސް ގައުމުން ދިޔައީ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަމުންނެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި އަނެއް ފަސް ގައުމަކީ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ފަރަންސޭސްވިލާތް، ރޫސީވިލާތް، ޗައިނާ އަދި ޖަރުމަންވިލާތެވެ.

އިރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްވެރިޔާ ޢާސިމް ސުލެއިމާނީއަށް ހަމަލާދީ މަރާލުމަށް ފަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ޓްރަމްޕަ ވަނީ އިރާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ، އިރާނަކީ "ފިނޑި" ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ. ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބި މަރުކަޒަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ބަދަލު ހިފުމުގެގޮތުން ކުރިޔަށްވުރެ ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިރާނަށް އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

ހަމަލާއާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ، އިރާނުން މިހާރު ފެންނަނީ ފަހަތަށް ޖެހެމުން އަންނަ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އަދި މި ހަމަލާތަކުގައި އެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުގައި ތިބި އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާ އާއި އިރާގު އަސްކަރިއްޔާގެ މީހަކު މަރުވެފައި ނުވާކަން އޭނާ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވިއެވެ.

ސުލެއިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގައި އިރާނުން ރައްދުދީފިނަމަ، އެގައުމުގެ 52 ތަނަކަށް ހަމަލާދޭނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ޓްރަމްޕްގެ ވާހަކަތައް ވަނީ ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އިސްކުރާނީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މެދުއިރުމަތީގައި ނޭޓޯގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުމަށް، އެޖަމިއްޔާގެ ބައިވެރިންނާއިއެކުގައި މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހަމަލާތަކަކީ ސުލެއިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ރައްދެއް ކަމުގައި އިރާނުން ބުނެފައިވާއިރު، އިރާނުން ވަނީ އެމެރިކާއަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ތަކުރާރުކޮށް ދީފައެވެ. އެމެރިކާއިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ސުލެއިމާނީ މަރާލާފައި ވަނީ ބަގުދާދުގެ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.