ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އިރާނު

ސުލައިމާނީގެ ޖަނާޒާ: މަދުވެގެން 56 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

  • 56 މީހުން މަރުވެ 200ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ޒަޚަމްވެފައި
  • މިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ސުލައިމާނީ ފަސްދާނުލުން ވަނީ ފަސްކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 8 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 00:15 | 6,024

ސުލައިމާނީ އަށް އެންމެ ފަހުގެ އިހުތިރާމް އަދާކުރަނީ - ރޮއިޓަރސް

ހުކުރު ދުވަހު އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ އިރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ ޖަނާޒާގައި މިހާތަނަށް އާއިރު އެންމެ މަދުވެގެން 56 މީހުން ފިތިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ރޮއިޓަރަސް އިން އިރާނުގެ ސްޓޭޓް މީޑިޔާ އާއި ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ މިހާތަނަށް އާއިރު 200 މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ ހާނީއްކަ ލިބެގެން ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށެވެ. މިކަންކަމާ ގުޅިގެން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ސުލައިމާނީ ފަސްދާނަ ލުމަށް ކުރަން ނިންމިނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ އެކަމް ފަސްކޮށްފަ އެވެ. ސުލައިމާނީ ފަސްދާނަ ލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޭނާގެ އުފަން ކަރްމަން ސިޓީގަ އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މީހުން ފިތިގެން މަރުވަނީ އެތައް ބަޔަކު ސުލައިމާނީ ފަސްދާނަ ލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަބުރުސްތާނަށް ދިޔުމަށް މިސްރާބު ޖެހުމުންނެވެ. އަދި މިމީހުންނަކީ މީގެކުރީގެ އެއްވުންތަކަށް ނުދެވޭ މީހުންކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އެމެރިކާއިން ވައިގެ މަގުން އިރާގަށް ދީފައިވާ ހަމަލާތަކުގައި ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާއިރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އިރާނަށް ގެނައީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އެންމެފުރަތަމަ ސުލައިމާނީގެ ހަށިގަނޑު ގެނައީ އަހްވަޒް އަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ތެހެރާނަށްވެސް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

އިރާނުގެ އެތައް ހާސްބަޔަކު ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން މަގުތަކަށް ނިކުމެ ހިތާމަ ފާޅުކުރަމުންދާއިރު އެމެރިކާގެ ކިބައިން ބަދަލުހިފާ ޓްރަމްޕް އަވަހާރަކޮށްލުމަށް އެމީހުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެނެވެ.

ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދުގެ މަޝްރަހު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. އަދި އިރާނާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.