ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ދުނިޔެ - ސުލެއިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުން

ސުލެއިމާނީގެ ޖަނާޒާ: ފިތިބާރުވެގެން 40 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

  • ސުލެއިމާނީގެ ޖަނާޒާ ބާއްވާފައި ވަނީ ކަރްމަން އަވަށުގައި
  • މި ޖަނާޒާއަށް ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެ އަވަށަށް ޖަމާވެފައިވޭ
  • މީހުން މަރުވުމާއި ގުޅިގެން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ޖަނާޒާ ފަސްކުރި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 7 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 23:58 2,635

އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ އިރާނު އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ކޮމާންޑަރު ޢާސިމް ސުލެއިމާނީ - defensepoliticsasia.com

އެމެރިކާއިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އަވަހާރަވެފައިވާ އިރާނުގެ ގުދްސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ޢާސިމް ސުލެއިމާނީގެ ޖަނާޒާގައި، ފިތިބާރުވުމުގެ ސަބަބުން 40 މީހަކު މަރުވެ، 213 މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އިރާނުގެ ކަރްމަން ސިޓީގައި ބޭއްވި ޖަނާޒާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ފަރްސް ނޫސް އެޖެންސީއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވާން ދިމާވީވެސް މި ސަބަބާއި ހުރެކަމަށް އެގައުމުގެ އިމަރޖެންސީ ސަރވިސަސްގެ ހެޑް, ޕިރްހޮސެއިން ކޫލްވިންދް ވަނީ މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އިރާނުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިންޓަރނެޓަށް ލާފައިވާ ބައެއް ވީޑިއޯތަކުން މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑުތައް ކައިރީގައި ތިބެގެން އެހީއަށް އެދި ގޮވާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. މި ޖަނާޒާއަށް ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކަރްމަން އަވަށަށް ޖަމާވި ކަމަށްވެސް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ސުލެއިމާނީގެ ޖަނާޒާ ފަސްކުރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މިހާރު އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ހުުކުރު ދުވަހު ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި، ސުލެއިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލާފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެއެވެ. ސުލެއިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލަން އެމެރިކާއިން ނިންމީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ސީދާ ކޮން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެގެން ކަމެއް މިހާތަނަށް ސާފު ކޮށްދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް