ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އިރާގު

އިރާގުގަ ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ އަށް އަމާޒުކޮށް އަނެއްކާވެސް ރޮކެޓު ހަމަލާތަކެއް ދީފި

  • މިހަމަލާތަކުގައި ހަ މީހުން ޒަޚަމް ވެފައިވާކަމަށް އިރާގު ޕޮލިހުން ބުނޭ
  • މަންޒަރުދުށް މީހަކާ ހަވާލާދީ އޭއެފްޕީން ބުނެފައިވަނީ ދެ ހަމަލާ އަމާޒުވެފައިވަނީ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ކައިރިއަށް

ކ. މާލެ | 6 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 08:31 | 8,587

އިރާގު - އަލްޖަޒީރާ

އިރާޤުގަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ހުންނަ ޞަރަޙައްދަށް އަނެއްކާވެސް ރޮކެޓު ޙަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ.

އިރާޤު ސިފައިންނާ ޙަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން ބުނެފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަޣްދާދުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކޮށްފައި އޮންނަ ޞަރަޙައްދުކަމުގައިވާ "ގްރީން ޒޯން"އަށް ހަ ރޮކެޓު ޙަމަލާ ދީފައިވާކަމަށެވެ. މީގެތެރެއިން ތިން ޙަމަލާ އައިސްފައިވަނީ ގްރީން ޒޯނަށްކަމަށް އިރާޤު ސިފައިންވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިޙަމަލާތަކުގަ ހަ މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށް އިރާޤު ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހަކާ ޙަވާލާދީ އޭއެފްޕީން ބުނެފައިވަނީ ދެ ޙަމަލާ ޢަމާޒުވެފައިވަނީ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ކައިރިއަށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މިޞަރަޙައްދަށް ޢަމާޒުކޮށް ރޮކެޓު ޙަމަލާތައް ދީފައިވާއިރު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް ވަނީ އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް ރޮކެޓު ޙަމަލާތަކެއް ދީފަ އެވެ. އަދި މިއީ ފާއިތުވި ދެ މަސްދުވަސްތެރޭގައި އިރާޤުގަ ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނާއި މީހުންނަށް ޢަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ މިފަދަ ސާދަ ވަނަ ޙަމަލާއެވެ.

އިރާޤުން ބުނެފައިވަނީ ޤާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލި ޙަމަލާދީފައިވަނީ އެޤައުމުން އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވަނިކޮށް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ޤާސިމް އަވަހާރަކޮށްލި ޙަމަލާއަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފު އަމަލެކެވެ. ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން އެ ޤައުމެއްގެ ހުއްދަ ނެތި އެޤައުމުގެ ޞަރަޙައްދުގައި ޙަމަލާދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]raajje.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.