ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އީރާނު- އެމެރިކާ

އީރާނުން އެމެރިކާއަށް ހަމަލާދީފިނަމަ، ނުރައްކާތެރި ރައްދު ހަމަލާތަކެއްދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާއިން ދީފި

  • 54 ސަރަހައްދަކަށް ހަމަލާދޭނަން
  • 54 ސަރަހައްދު ރަމްޒުކޮށްދެނީ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީން ރަހީނު ކުރި 52 މީހުން
  • ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ ކަމުގެ ބިރުވަނީ ހީވެފައި

ކ. މާލެ | 5 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 09:46 | 7,001

ހަމަނުޖެހުމުގައި އެމެރިކާގެ ދިދަ އަންދާލަނީ - އަލްޖަޒީރާ

އީރާނުން އެމެރިކާއަށް ޙަމަލާދީފިނަމަ އީރާނަށް ވެސް ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާތަކެއްދޭނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފިއެވެ.

އެމެރިކާއިން އީރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އިސްވެރިޔާ ޤާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން އީރާނުން ވަނީ ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު އެމެރިކާގެ ކިބައިން ހިފާނެ ކަމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައެވެ. އަދި ޙަމަލާދޭނެކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދީފައެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އާދިއްތަ ދުވަހު ޓްރަންޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އީރާނުން އެމެރިކާގެ ޞަރަޙައްދަކަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ޢަމާޒުކޮށް ހަމަލާދީފިނަމަ، އީރާނަށާއި އެޤައުމުގެ ޘަޤާފަތަށް ވަރަށް މުހިއްމު 52 ޞަރަޙައްދަކަށް އެމެރިކާއިން ވަރަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއްދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޙަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާއިން ޙަމަލާދިނުމަށް ޢަމާޒުކޮށްފައިވާ 52 ޞަރަޙައްދަކީ 1979ގައި އީރާނުން އެޤައުމުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީން ރަހީނު ކުރި 52 މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުން 444 ދުވަސް ވަންދެން ރަހީނުކޮށްގެން ވަނީ ގެންގުޅިފައެވެ.

އެމެރިކާއިން އީރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އިސްވެރިޔާ ޤާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގައި ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެފައިވާއިރު، މި ޙަމަލާއަކީ ސީދާ ޓްރަމްޕްގެ އޯޑަރަށް ދިން ޙަމަލާއެއް ކަމަށް ރިޕޯރޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާއިން މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކަށް އިތުރު ސިފައިން ފޮނުވައި، ލަޝްކަރުތައް ވަރުގަދަ ކުރަމުންދާކަމަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލަކާއި ޙަވާލާދީ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އީރާނުން ރައްދު ޙަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކުރަމުންދާއިރު، އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ފަރާތަކާއި ޙަވާލާދީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެމެރިކާއިން ދިން ޙަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އީރާނުން އެ ޤައުމުގެ ބާރު ހިނގާ ޞަރަޙައްދުތަކުގަ އުޅޭ އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނަށް ޓާރގެޓްކޮށް، ޙަމަލާ ދިނުމަށް ވަކި ޞަރަޙައްދުތަކެއްވެސް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.