ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކޭތަ ނަމާދުގެ ޚުތުބާ

ކުށް ފާފަތަކާއި އުރެދުންތައް ގިނަވުމަކީ ކޭތަ ހިފުމުގެ ސަބަބެއް: ޚުތުބާ

  • ކޭތަ ހިފަނީ ހަމައެކަނި ގުދުރަތީ ސަބަބުތަކާ ހެދިގެނެއް ނޫން
  • ކޭތައިގެ އަނދިރިކަން ހަނދާންކޮށްދެނީ ކަށްވަޅުގެ އަނދިރިކަން
  • ކޭތަ ހިފަނީ ވަކި މީހަކު މަރުވެގެން ނުވަތަ އުފަން ވެގެނެއްނޫން

ކ. މާލެ | 26 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:37 | 22,549

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިފާފައިވާ އިރުކޭތަ - ޓްވިޓަރ

ކުށްފާފަ ކުރުމާއި އުރެދުންތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުން ގިނަ ވުމަކީ ކޭތަ ހިފުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި ކޭތަ ނަމާދުގެ ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:50 ގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކޮށްފައިވާއިރު، ކޭތަ ނަމާދުގެ ޚުތުބާގައި ބުނީ، ކޭތަ ހިފަނީ ހަމައެކަނި ގުދުރަތީ ސަބަބުތަކާ ހެދިގެން ނޫން ކަމަށާއި، މީސްތަކުންގެ ކުށްފާފަތަކާއި އުރެދުންތައް ގިނަވަމުގެ ސަބަބުން ވެސް ކޭތަ ހިފާ ކަމަށް ކީރިތި ރަސޫލާގެ ބަސްފަޅުތަކުން ދޭހަވާ ކަމަށެވެ

އަދި އެއީ ހަމައެކަނި ޤުދުރަތީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކި، އެކަމާއި މެދު ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން ވިސްނުމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކޭތަ ހިފުމުން ދުނިޔެއަށް ވެރިވާ އަނދިރިކަން ހަނދާންކޮށްދެނީ ކަށްވަޅުގެ އަނދިރިކަން ކަމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޤިޔާމަތްވުން ފެށޭނީ ވަރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއި، ހަނދުކޭތަ ހިފުމަކާއި، ތަރިތައް ވެރި ބުރައިގެންދާ ދިއުމަކުންނެވެ. އެހެންކަމުން ކޭތަ ހިފުން ފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ މަތިން ހަނދުމަކޮށްދެއްވުމަށް މާތް ﷲ މިންވަރު ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ. އެ ދުވަހަށް ސަމާލުވުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުމެކެވެ.

~ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި ކޭތަ ނަމާދުގެ ޚުތުބާ

އޭގެ އިތުރުން، ކޭތަ ހިފަނީ ވަކި މީހަކު މަރުވެގެން ނުވަތަ ވަކި މީހަކު އުފަން ވެގެން ނޫން ކަމަށާއި، ކޭތަ ހިފުމަކީ މާތްﷲ އިރަށާއި ހަނދަށް މިންވަރު ކުރައްވާފައިވާ ދައުރުވުންތަކުގެ ސަބަބުން ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ ތައުބާ ވުމަށާއި، ކުށްފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރުމަށްވެސް މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.