ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
މުއިއްޒު

މާލެ "މުއިއްޒު" ކުރަން، މުއިއްޒު މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލަނީ

  • އެ މަގާމަށް މުއިއްޒު ނިކުންނަވާނީ 'މާލެ މުއިއްޒު' ކުރުމުގެ ޝިއާރުގެ ދަށުން
  • ކުރިއަށް އޮތް ތާގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 16 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 09:10 | 4,797

ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އަންނަ އަހަރުގައި އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) މާލެ އަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވޭނީ އެކަމުގެ ވިސްނުން ހުރި ބޭފުޅަކު އެމަގާމަށް އިންތިޚާބުކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވީ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަގާމަށް މުއިއްޒު ނިކުންނަވާނީ "މާލެ މުއިއްޒު" ކުރުމުގެ ޝިއާރުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. މުއިއްޒު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލައްވާކަން އިއުލާނު ކުރައްވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ކޮންމެހެން ވެސް މާލެ "މުއިއްޒު" ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒު ހައުސިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި އިރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުން "މުއިއްޒު" ވެފައި ކަމަށް ބުނެ އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފާޑުކިޔަމުންދިޔައެވެ. މި ޖަލްސާގައި އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ވަރަށް ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ތާގައި މި އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.