އާދީއްތަ 29 މާރޗް 2020
04 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 05
ފަތިސް 04:54
އިރުއަރާ 06:05
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ވިޔަފާރި - އުރީދޫ

އުރީދޫ އިން ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 16 ގައި

  • މި އާންމު ޖަލްސާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:30 ގައި ހޮޓެލް ޖެންގައި އޮންނާނެ
  • މި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން އުރީދޫގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުތައް ހުށަހެޅުން ކުރިއަށްދާނެ
  • އިސްލާހުތައް ފާސްކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރުމަށްފަހު އިސްލާހުތައް ފާސްކުރުން ކުރިއަށްދާނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 14 ޑިސެންބަރު 2019 | ހޮނިހިރު 17:52 2,063

އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - އުރީދޫ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އެކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއެކު ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އުރީދޫ އިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ މި ޢާންމު ޖަލްސާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:30 ގައި ހޮޓެލް ޖެންގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރޭ ހޮޓަލް ޖެންގައި 7:30 އިން 8:30 އަށް ހިއްސާދާރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީވާން އަންނައިރު، ދިވެއްސެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އަދި ބެދޭސީއެއް ނަމަ ޕާސްޕޯޓް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި އުރީދޫގެ ޗެއަރމަން، ޑޭމިއަން ޕިލިޕް ޗެޕެލް އަދި އުރީދޫގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ނަޖީބް ޚާން މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެއެވެ.

މި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން އުރީދޫގެ ޢަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި، އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ. އަދި ހުށައަޅާފައިވާ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓު ދިނުންވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އުރީދޫ އިން އިތުރަށް ބުނީ ހިއްސާދާރުންނާއެކު އެހެނިހެން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ފާސްކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު އިޞްލާޙުތައް ފާސްކުރުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް