އާދީއްތަ 29 މާރޗް 2020
04 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 05
ފަތިސް 04:54
އިރުއަރާ 06:05
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ވިޔަފާރި - ބަރ2000

ބަރ2000 ކޮފީ ތައްޓެއް، ހިލޭ ބޯލަން ބޭނުންތަ؟

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ދާނީ މިޑިސެމްބަރު މަހުގެ 9ވަނަ ދުވަހުން 16ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް
  • މި ކޮފީގެ ތަފާތު ފަސް ފްލޭވަރއެއް ހުރޭ
  • މިއީ ސްލޮވީނިއާގެ އުފެއްދުމެއް

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 14 ޑިސެންބަރު 2019 | ހޮނިހިރު 11:06 4,364

ބަރ2000 ކޮފީގެ ޓޭކްއަވޭ ކަޕްސްތަކެއް - އާކައިވް

އެޗްއެސްސީ ޔޫރޯއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް މާކެޓްކުރާ ބަރ2000 ކޮފީ ހިލޭ ބޯން ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކްލަބް 360 ކެފޭގައެވެ. އެގޮތުން މި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 9ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 16ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 16:00 ފެށިގެން 18:00 މި ކޮފީގެ ރަހަ ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އަދި މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް އެޗްއެސްސީ ޔޫރޯއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ސްލޮވީނިއާގެ އުފެއްދުމެއް ކަމުގައިވާ ބަރ2000 ކޮފީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ، މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގައެވެ. ކޮފީއަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެޗްއެސްސީއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާ ބަރ2000 ކޮފީއަކީ ރަހަ މީރު ކޮފީއެކެވެ. މި ކޮފީގެ ފަސް ފްލޭވަރއެއް ރާއްޖެއިން ލިބެން ހުންނައިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެކްސްޓްރާ، ސުޕްރީމް، ތަރަބޭ، ޕްރޮފޯމޮޓޯ އަދި ސުޕްރީމްއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް