އާދީއްތަ 19 ޖެނުއަރީ 2020
1 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 24
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

ހަތް ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

  • ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 10 ޑިސެންބަރު 2019 | އަންގާރަ 19:01 1,384

ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ޕްލޭނިންގ

ހަތް ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއޫ ހަވާލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މުޅިން އަލަށް ދެ ރަށެއްގެ ބަނދަރު ޑިޒައިންކޮށް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ފަސް ރަށެއްގައި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރަން ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ޑިޒައިންކޮށް ބަނދަރު ހަދަން ހަވާލުކުރި ރަށްތައް:

ނ. ލަންދޫ

މުއްދަތު: 420 ދުވަސް

އަގު: 35 މިލިއަން ރުފިޔާ

އދ. މަންދޫ

މުއްދަތު: 330 ދުވަސް

އަގު: 37 މިލިއަން ރުފިޔާ

ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރަން ހަވާލުކުރި ރަށްތައް:

ދ. ހުޅުދެލި

މުއްދަތު: 362 ދުވަސް

އަގު: 39 މިލިއަން

ފ. ދަރަނބޫދޫ

މުއްދަތު: 397 ދުވަސް

އަގު: 38 މިލިއަން

ށ. ބިލެތްފަހި

މުއްދަތު: 365 ދުވަސް

އަގު: 31 މިލިއަން

ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު

މުއްދަތު: 365 ދުވަސް

އަގު: 19 މިލިއަން

ށ. ޅައިމަގު ބަނދަރު

މުއްދަތު: 480 ދުވަސް

އަގު: 56 މިލިއަން

މި އެއްބަސްވުން ތަކުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގްއެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ ޝާހިދު ހުސައިން މޫސާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް