ހޮނިހިރު 23 ޖެނުއަރީ 2021
5 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 09
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:33
މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން

ގެއެއްގެ ޓެރަހުގައި މީހަކު މަރުވެފަ އޮތްވާ ފެނިއްޖެ

  • ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 11:18 ގައި

ކ. މާލެ | 9 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 13:36 | 3,471

ފުލުހުން ބަލަމުންދާތަނެއްގައި ޓެޕް ދަމާފައި- - ރާއްޖެ އެމްވީ

މައްޗަންގޮޅި ގެއެއްގެ ޓެރަހުގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮތްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން ބުނީ، ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:18 އެހާކަންހާރު، މައްޗަންގޮޅި ގެއެއްގެ ޓެރަހުގައި މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮތް ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާއެކު، އެގެއަށް ފުލުހުން ގޮސް ބެލިއިރު، އެމީހާގެ އަނގައިން ފޮނުއަރާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ އެގޭގެ ޓެރަހުން ތިރިއަށް ބޭލުމަށްޓަކައި އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި، އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، އޭނާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި، އެމީހާ މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިފައިވަނީ، މއ. ޓޮމާޓޯ ގޭގެ ޓެރެސް މަތީގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.