ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އެޑިއުކޭޝަން

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް ހަވާލުކޮށް ނިންމައިފި

  • މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ އަވަހަށް ފޮތްތައް ހަވާލުކުރެވުނު ފަހަރު
  • ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ސްކޫލްތަކުގައި ރިޕޯޓް ފޯމު ދީފައި

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 08:32 | 2,349

ސްކޫލް ދަރިވަރުންތަކެއް: އަންނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި ސްޓޭޝަނަރީ ވައުޗާސްތައް ވަނީ ހަވާލުކޮށް ނިމިފައި - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ސަރުކާރުން ހިންގާ ސްކޫލްތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި ސްޓޭޝަނަރީ ވައުޗާރތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޑިއެކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މިއީ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި ސްޓޭޝަނަރީ ވައުޗާރތައް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހި ހަވާލުކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސަރުކާރުން ހިންގާ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން އަންނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި ސްޓޭޝަނަރީ ވައުޗަރުތައް ދަރިވަރުންނާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަ ނިޒާމަކުން ފޮތް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުރާލާ ރޭވިގެން، ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި ހިންގަވާ 213 ސްކޫލްއަށް މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއެކޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެދަރިވަރަކު ނިސްބަތްވާ ސްކޫލަކުން ފޮތްތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ދަރިވަރުންނާއި ހަވާލުކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށް ވެސް އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެއެވެ. އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނީ މި ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނޭޝަނަލް ކަރިކިއުލަމްގެ ދަށުން އަންނަ އަހަރު ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ކަމަށެވެ.

2019 ގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ސްކޫލްތަކުގައި ރިޕޯޓް ފޯމު ދީފައެވެ. މިއަހަރު ގްރޭޑު އެކަކުން ބާރައާއި ހަމައަށް 72،950 (ހަތްދިހަ ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް) ދަރިވަރުން ވަނީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ އެކަޑަމިކް ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން ބޮޑު ބަންދަށްފަހު ސްކޫލްތައް ދެން ހުޅުވޭނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ބާރަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.