ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ގޯލްޑް 100 ގާލާ

ގޯލްޑް 100 ގާލާގެ އެކްސްކްލޫސިވް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕާރޓަނަރަކަށް ޖާހް!

  • ޖާހުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޖަހުދާން
  • މިއީ އެ ކުންފުނިން ގޯލްޑް 100 އެވާރޑުގެ ޕާރޓްނަރަކަށް ވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު
  • ގޯލްޑް 100 ގާލާ 2019 އޮންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ގައި

ކ. މާލެ | 18 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޯމަ 18:42 | 2,860

ގޯލްޑް 100 ގާލާގެ އެކްސްކްލޫސިވް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕާރޓަނަރަކަށް ޖާހް ހަމަޖެއްސެވުން - ޖާވިދު ނަސީމް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބިޒްނަސް އެވާރޑް ކަމުގައިވާ "ގޯލްޑް 100 ގާލާ" ގެ އެކްސްކްލޫސިވް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕާރޓަނަރަކަށް ޖާހް ކުންފުނި އައްޔަނު ކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކުން ހޮވާލެވޭ 100 ވިޔަފާރިއަށް އެވޯޑު ދިނުމަށް ފަށާފައިވާ ގޯލްޑް 100 ގާލާގެ އެކްސްކްލޫސިވް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕާރޓަނަރަކަށް ވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޖާހުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޖަހުދާން ޖައުފަރެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނިން ގޯލްޑް 100 އެވޯޑުގެ ޕާރޓްނަރަކަށް ވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އޮރްކާ މީޑިއާ ގްރޫޕާއި، ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކުރާ މި އިވެންޓަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ 100 ކުންފުނި ހޮވުމަށް ބާއްވާ އެވޯޑް ހަފުލާއެކެވެ.

ގޯލްޑް 100 އަދި ގޯލްޑް 100 ގާލާއަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހޮވާލެވިގެންދާ ވިޔަފާރިތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ލިސްޓެކެވެ. އެގޮތުން ގޯލްޑް 100 ގާލާ 2019 އޮންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ގައި ދަރުބާރުގޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.