އާދީއްތަ 19 ޖެނުއަރީ 2020
1 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 24
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް: މާދަމާ 13:30 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި

  • އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ފަސް ގާޒީންގެ ބެންޗަކުން
  • ކުރިން މައްސަލަ ބައްލަަވަމުން ގެންދެވި ގާޒީ ހައިލަމް ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ
  • ބެންޗެއް އެކުލަވާނީ ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވުމުގެ މަތިން

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 16 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޮނިހިރު 18:07 8,756

ރައީސް ޔާމީންއާއި އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހެއްގައި-- - އާކައިވް

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ 13:30 އަށެވެ.

މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީންގެ ބެންޗަކުން ބެލުމަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އެދިލައްވާފައިވާތީ، ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 58 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެމައްސަލަ ބެލުމަށް 5 ގާޒީންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ގާޒީންގެ ބެންޗަކުން މިމައްސަލަ ބަލާ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމެވެ. ދެން މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ ގާޒީންގެ ބެންޗުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ބެލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާޒީންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުމާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ގާޒީ ޢަލީ ރަޝީދާއި ގާޒީ އަޙްމަދު ޝަކީލާއި ގާޒީ މުޙައްމަދު ސަމީރު ޢަލީ އާދަމްގެ އިތުރުން ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ މަައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އެ މައްސަލަ މީގެކުރިން ބައްލަަވަމުން ގެންދެވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޡީ އަޙްމަދު ހައިލަމެވެ. ޔާމީނުގެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުން މި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލު ކުރިނަމަވެސް ހައިލަމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާތީ އެ ދުވަހުގެ ޝަރީޢަތް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް މަރކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު އިސްލާމިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ވާތީއެވެ. އެސްއޯއެފުން އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ 500،000.00 ޑޮލަރުގެ ދެ ޗެކެކެވެ. ޖުމްލަ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާ އިރު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ ފައިސާ ގެންދިއުމަށް ހުޅުވި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް އެމަނިކުފާނު ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އެ ފައިސާ ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އަމިއްލަފުޅަށް އިއުތިރާފުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި މޫސާ ޒަމީރުގެ އަތުން އެމަނިކުފާނު ބައްލަވައިގެންނެވި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ނެގުމަށް ފަހު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެފައިސާ ނޫން އެހެން ފައިސާއެއް އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދި އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ބެހެއްޓި ކަމަށާއި އެފައިސާގެ އަޞްލު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ހުށައެޅި ޝަފަހީ ހެއްކާއި ކިތާބީ ހެކިން ހާމަވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް