ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ފަލަސްތީނު

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

  • ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ކުށެއްނެތް އާންމުން މަރުވަމުންދާ ކަމަށް
  • މެދު އިރުމަތީގައި ސުލްހަ ގާއިމުވުމަށް އެދޭކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައިވޭ

ކ. މާލެ | 14 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 18:20 | 2,185

ފަލަސްތީނު - އަލްޖަޒީރާ

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ދާދި ފަހުން ދިން ޙަމަލާތަކުގައި އެޤައުމުގެ ކުށެއް ނެތް އެތަކެއް މުސްލިމުން މަރުވެ، ޒަޚަމްވުމާއި ގުޅިގެން، ދިވެހި ސަރުކާރުން އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ކުށްވެރިކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ޢާންމު ކުރި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލުން ހިސާރުކޮށްފައިވާ ފަލަޞްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ ޞަރަޙައްދުތަކަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން ދާދިފަހުން ދިން ޙަމަލާތަކުގައި ފަލަޞްޠީނުގެ ކުށެއްނެތް ޢާންމުން މަރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިޙަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢާލާތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ތަޢުޒިޔާ ކިޔާކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުން ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި ޞަރަޙައްދުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކުން ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިޞްރުން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައިވެއެވެ. އަދި ޙާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޞަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުން ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ދެމުންގެންދާ ޙަމަލާތަކާމެދު ކަންބޮޑުވާކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި އިސްރާއީލުން އަޅަމުންދާ ގެތަކަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހާއި ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ޤަރާރުތަކާ ޚިލާފަށް އަޅަމުންދާ ގެތަކެއްކަމުގައެވެ.

ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ތާއީދު ކުރަނީ ފަލަޞްޠީނާއި އިސްރާއީލު ދެދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް ކަމަށާއި، އަދި 1967 ވަނަ އަހަރު ޞަރަޙައްދީ އިން ވަކިކުރެވުނު ގޮތައް އިރުމަތީ ޤުދުސަކީ ފަލަޞްޠީނުގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި އޮވެ، ފަލަޞްޠީނަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް އެދޭކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އަދި ފަލަޞްޠީނު ރައްޔިތުން ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް އަބަދުވެސް ފަލަޞްޠީނު ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ދެމިތިބޭނޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ބަޔާނުގައި ދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.