ހޯމަ 16 ޑިސެންބަރު 2019
07 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:00
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން

ހަ ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޑިޒައިނިންގ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

  • މި މަޝްރޫއުތައް ނިންމުމަށް ކުންފުންޏަށް 126 ދުވަސް ދީފައިވޭ
  • މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 1،534،562 ރުފިޔާ
  • ޑިޒައިނިންގއާއި، އީއައިއޭ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 14 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 17:50 1,484

ެހަ ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޑިޒައިނިންގ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކުރުން - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހަ ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝާނާ ފާރޫޤެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ އިންޖިނިއަރ ޢަބްދުﷲ ނައުޝާދެވެ.

ގޮނޑުދޮަށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު ރަށްތައް:

  • ކ ތުލުސްދޫ،
  • ށ މިލަންދޫ،
  • ޅ ކުރެންދޫ،
  • ޅ އޮޅުވެލިފުށި،
  • ހއ އުލިގަމު
  • އދ އޮމަދޫއެވެ.

މި މަޝްރޫއުތައް ނިންމުމަށް ކުންފުންޏަށް 126 ދުވަސް ދީފައިވާއިރު، މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 1،534،562 (އެއް މިލިއަން ފަސްލައްކަ ތިރީސް ހަތަރުހާސް ފަސް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެ ރުފިޔާ) އެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ޑިޒައިނިންގއާއި، އެންވަޔަރަންމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް