ބުދަ 13 ނޮވެންބަރު 2019
13 ވިހާ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

ޔޫތު ވަލްނެރަބިލިޓީ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓު އިފްތިތާހްކޮށްފި

  • ޒުވާނުންނަކީ މަތީ ފަންތިއަށް ވާސިލްވުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ބައެއް
  • މިއީ ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް
  • މިދިރާސާތަކުގެ ބޭނުން، ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން ހިފުމަށް އެދިފައިވޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 9 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޮނިހިރު 11:48 1,533

މިނިސްޓަރު މާރިޔާ، ރިޕޯޓު އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވަނީ - ޓްވިޓަރ

ޔޫތު ވަލްނެރަބިލިޓީ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ކުރިއެރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް، ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސުން ގުޅިގެން، ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީއާއެކު، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިރާސާ ރިޕޯޓް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ މިމަހުގެ 07 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ގޭންގު މާރާމާރީއާއި ވަޒީފާ ނެތުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ ފަދަ، ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާއިރު، މިފަދަ ދިރާސާތަކުގެ ބޭނުން، ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން ހިފާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަކީ އެމީހުން އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް، ހާސިލްކުރެވެން އޮތް އެންމެ މަތީ ފަންތިއަށް ވާސިލްވުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި މުޖްތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުން އަރައިގަނެވޭނެ އަލިމަގެއް ފެންނާނެކަމުގެ އުންމީދު އޮތްކަމަށް ޒުވާނުން ގަބޫލުކުރާކަން ދިރާސާއިން ހާމަވާތީ، އެކަމާ އުފާކުރައްވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫތު ވަލްނެރަބިލިޓީ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓު އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ އިތުރުން، ޖަޕާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކެއިކޯ ޔަނާއިގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޜަމް ސެންޓަރުގެ އިސް ވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް