ބުދަ 13 ނޮވެންބަރު 2019
13 ވިހާ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ވިޔަފާރި - މީޑިއާނެޓް

ނިކް ޖޫނިއަރ އަދި ނިކަލޯޑިއަންގެ އޮރިޖިނަލް މާޗަންޑައިޒް މީޑިއާނެޓުން!

  • މީޑިއާނެޓްގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ކަމުދާ ޝޯތަކުގެ އޮރިޖިނަލް މާޗަންޑައިޒް ފޯރުކޮށްދިނުން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 8 ނޮވެންބަރު 2019 | ހުކުރު 17:42 2,553

މީޑިއާނެޓްގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ކަމުދާ ޝޯތަކުގެ އޮރިޖިނަލް މާޗަންޑައިޒް ފޯރުކޮށްދިނުން - މީޑިއާނެޓް

ނިކް ޖޫނިއަރ އަދި ނިކަލޯޑިއަންގެ އޮރިޖިނަލް މާޗަންޑައިޒް މީޑިއާނެޓުގެ ފުރަންޓް އޮފީސް، މ. ހުދުއަސުރުމާގެއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ލިބެން އެބަހުރި ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުނެފިއެވެ.

މީޑިއާނެޓުން ބުނީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު ބައެއް ކާޓޫންތައް ކަމަށްވާ ޕައު ފެޓްރޯލް، ޝިމަރ އެންޑް ޝައިންގެ ލަންޗް ބޮކްސް، ލަންޗް ބޭޖް، ބެކްޕެކް، ޕެންސިލް ފައުޗްގެ އިތުރުން ފެން ފުޅުތައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާނެޓްގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ކަމުދާ ޝޯތަކުގެ އޮރިޖިނަލް މާޗަންޑައިޒް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މީޑިއާނެޓުން ވަނީ ދާދި ފަހުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އައިފޯން 11އެއް ލިބޭގޮތަށް ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް