ހުކުރު 22 ނޮވެންބަރު 2019
09 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 25
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ދުނިޔެ - އޫބާ ކުންފުނި

އޫބާ ކުންފުނީގެ ސެލްފް ޑްރައިވިންގ ކާރުން ޖެހި މީހަކު މަރުވީ ސޮފްޓްވެއަރގެ މައްސަލައަކުންކަން ހާމަވެއްޖެ

  • ކާރު ޓެސްޓް ކުރަން ދުއްވަނިކޮށް ގިނަ އެކްސިޑެންޓް ވަނީ ހިނގާފައި
  • އެކްސިޑެންޓް ހިނގުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބު ބެލުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
  • ޓްރެފިކްއަށް ނުބަލާ ހުރަސް ކުރާ މީހުން ދެނެނުގަނެވޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 7 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 09:35 3,357

އޫބާ ކުންފުނީގެ ސެލްފް ޑްރައިވިންގ ކާރު - އަލްޖަޒީރާ

އޫބާ ކުންފުނީގެ ސެލްފް ޑްރައިވިންގ ކާރަކުން ޖެހިގެން 2018 ވަނަ އަހަރު މަރުވި އެމެރިކާގެ އަންހެން މީހާ މަރުވީ ކާރުގެ ސޮފްޓްވެއަރގައި ހުރި މައްސަލައަކުން ކަމަށް އެކަން ދިރާސާ ކުރި އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން ސޭފްޓީ ބޯޑުން ބުނެފިއެވެ.

އެ އެޖެންސީން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނީ އޫބާ އިން ޑްރައިވަރަކާ ނުލާ ކާރު ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި 37 އެކްސިޑެންޓް 18 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިކާރު އެކްސިޑެންޓް ވެސް ހިނގާފައިވަނީ އޫބާ އިން ކާރު ޓެސްޓް ކުރަން ދުއްވަނިކޮށް ކަމަށް ނެޝަނަލް ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން ސޭފްޓީ ބޯޑުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ބުނެފައިވަނީ ޑްރައިވަރަކާ ނުލާ ދުއްވާ ކާރުގެ ޚިދުމަތް އޫބާ އިން އާންމުންނަށް އަދި ހުޅުވާލާފައިނުވާކަމަށެވެ. އަދި މިއެކްސިޑެންޓްގެ ސަބަބުން މިބާވަތުގެ ހުރިހާ ކާރެއްގެ ޓެސްޓުތައް ވަގުތުން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިނގުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބު ބެލުމަށް ނެޝަނަލް ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން ސޭފްޓީ ބޯޑުން ނޮވެންބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެއެވެ.

ނެޝަނަލް ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން ސޭފްޓީ ބޯޑް މިހާރު ނެރިފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ވާގޮތުން އެރިޒޯނާއަށް ނިސްބަތްވާ 49 އަހަރުގެ އެލައިން ހާޒްބާގް ގައިގަ ކާރުގައި ޖެހުނީ އެއަންހެން މީހާ މަގު ހުރަސް ކުރާކަން ކާރުގެ ސޮފްޓްވެއަރއަށް ޑިޓެކްޓް ނުވުމުންނެވެ.

ޓްރެފިކަށް ނުބަލާ ހުރަސް ކުރާ މީހުން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށް ކާރުގެ ސޮފްޓްވެއަރގައި ޑިޒައިން ކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު، މިނޫނަސް އެހެނިހެން ސޮފްޓްވެއަރގެ މައްސަލަތައް ވެސް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން ސޭފްޓީ ބޯޑުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް