ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ބީއެމްއެލްގެ ސީއޯއޯއަކަށް މުހައްމަދު ޝަރީފް

  • ކުރިން ވެސް ބޭންކްގެ އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވޭ
  • އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވިކަމުގެ ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 2 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 08:28 | 7,764

ބީއެމްއެލްގެ ސީއޯއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަދި ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ޝަރީފް އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

ޝަރީފަކީ 1995 ވަނަ އަހަރު ބޭންކާ ގުޅުގު ފަހުން، ބީއެމްއެލްގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރީޓެއިލް ބޭންކިންގގެ ޑިރެކްޓަރު ކަމާއި، ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯގެ މަގާމުގެ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެންޗެސްޓަރއިން ތައުލީމް ހާސިލްކުރެއްވި ޝަރީފް އަކީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހައްދަވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ. ބީއެމްއެލްއިން މިކަމާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބޭންކުން ކޮމިޓީގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާނީ ސައްހަ މައުލޫމާތު ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.