ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ރަންވީރް-ޕްރިޔަންކާ

"ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގެ ލީޑަށް ރަންވީރާއި ޕްރިޔަންކާ؟

  • ީމީޑިއާތަކުގައި އެ ވާހަކަ ފެތުރުނު ނަމަވެސް އެ ދެ ފަންނާނުން ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނޭ
  • އެ ދެ ފަންނާނުން ވަނީ ކުރިން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 2 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 16:45 | 1,461

ޕްރިޔަންކާ އާއި ރަންވީރު - ގޫގުލް

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ 2021 ވަނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގެ ލީޑު ރޯލަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަދި ރަންވީރް ސިންގް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ ދެ ފަންނާނުންނާއި ޑައިރެކްޓަރު ވެސް އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުގައި އެ ފިލްމުގެ ލީޑަށް ރަންވީރާއި ޕްރިޔަންކާ ހަމަޖެއްސި ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވީ ނަމަވެސް ކުރިން އެ ފިލްމުގެ ލީޑަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ޕްރިޔަންކާ އެވެ. އެކަމަކު އަޖޭ ވަނީ ބަންސާލީގެ "ގަންގްބާއީ" ކުޅެން ސޮއިކޮށް "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ނުކުޅޭނެ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މިޑިއާތަކަށް ފިލްމުގެ މާގިނަ ތަފްސީލްތަކެއް އަދި ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާއިރު ބަންސާލީ ބުނިހައިވެސް އެއްޗަކީ "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ރިލީޒްކުރާނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވާލީގައި ކަމަށެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އާއި ރަންވީރް މީގެ ކުރިން އެކުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. "ގުންޑޭ" އާއި "ބަޖިރާއޯ މަސްތާނީ" ފަދަ ފލްމު ތަކަކީ އެ ދެ ފަންނާނުން އެކުގައި ފެނި ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމުތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.