ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ކަރީނާ

ކަރީނާ އާއި ތައިމޫރު އަރައިގެންހުރި ބޫޓަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް!

  • ތައިމޫރަކީ އަބަދުވެސް ޕަޕަރާޒީންގެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބޭ ކުއްޖެއް
  • ތައިމޫރު ވައްތަރު ބުދެއް ވެސް މީގެ ކުރިން އުފެއްދި

ކ. މާލެ | 30 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 19:22 | 39,470

ކަރީނާ އާއި ތައިމޫރު އެއާޕޯޓްގައި - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅު އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ އިރު އަރައިގެން ހުރި ބޫޓަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެއެވެ.

އެ ދެމައިން އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ އިރު އަރައިގެން ތިބީ ދާދި އެއްކަހަލަ ބޫޓް ތަކަކަށެވެ. ޕަޕަރާޒީން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ބައެއް ވީޑިއޯތަކުންވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެދެމައިންގެ އެއްކަހަލަ ބޫޓެވެ.

ތައިމޫރު ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓްގައި "އައިލަވް މޮމް" ޖަހާފައިވާއިރު އޭނާ އަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަނެފާ ކުއްޖެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ޕަޕަރާޒީންގެ އުނދަގޫ ތައިމޫރަށް ބޮޑުވެފައިވާއިރު އޭނާ ކޮންމެތާކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ލޯތްބާއި ސަމާލުކަން ހޯދައެވެ.

"ސްޓާ ކިޑް"ގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ތައިމޫރު ސިފަކުރާއިރު ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވަނީ ތައިމޫރު ވައްތަރުގެ ބުދެއްވެސް އުފައްދާ މާކެޓްގައި ވިއްކަން ފަށާފައެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކަރީނާ އާއި ސައިފް އަލީ ހާން ކައިވެނިކުރީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެދެމީހުންނަށް ތައިމޫރު ލިބުނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.