ބުދަ 27 މެއި 2020
08 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 04
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
އުމްރާގެ އަޅުކަން

އަންހެނުންނަށް މަހްރަމަކާ ނުލާ ޢުމްރާއަށް ދެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

  • މިކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައި
  • މިއީ ސައުދީން ގެންގުޅޭ 2030 ގެ ތަސައްވުރުގެ ތެރެއިން ކުރެވިގެންދާ މަސައްކަތެއް
  • ސައުދީން ވަނީ ވިސާ ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ނައްތާލުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 01:03 | 4,144

ކައުބަތުﷲ ގެފުޅުގައި މުސްލިމުން ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަނީ -

އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަންދާ އަންހެނުންނަށް މަހުރަމަކާ ނުލާ، އުމްރާ ވިސާ ލިބޭ ގޮތް ހަދަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ސައުދީއަރައްބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެ ވުޒާރާއާ ޙަވާލާދީ މައްކާ ޑެއިލީގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޚަބަރެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މައްކާގެ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީގެ ޗެއަރމަން މަރްވާން ޝާބަންއާއި ސައުދީގެ ހައްޖާއި އުމްރާއާ ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބެންތެންގެ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު މިކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އެ ވުޒާރާގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރާއި، ޙައްޖާއި އުމްރާ ސިނާޢަތުގައި އުޅޭ އިންވެސްޓަރުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވިސާ ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ކުރިމަގުގައި ޙައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން އިލެކްޓްރޯނިކް ވިސާ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝާބަން ވިދާޅުވީ، އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ބޭނުންވާ އަންހެނުންނަށް މަޙްރަމަކާ ނުލާ ވިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މިނިސްޓަރ ޞާލިޙް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ޞާލިޙް ވަނީ، ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވީހާ ވެސް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަރިހުން އެދިފައެވެ. މިއީ ސައުދީން ގެންގުޅޭ 2030ގެ ތަޞައްވުރުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.