އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ނަސޭހަތުގެ ލިިޔުމާއި ހަވާލުނުވުމުން، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އިތުރު ސުލޫކީ މައްސަލައެއް

  • އިތުރު ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތަކެއްވެސް ދަނީ ބަލަމުން
  • ނަސޭހަތް ދޭން ނިންމީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 19:29 | 4,939

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަބްދުﷲ ދީދީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ( ޖޭއެސްސީ) އިން ނަސޭހަތް ދިނުމުން ނަސޭހަތުގެ ލިޔުމާއި ހަވާލުނުވުމުން އޭނާގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލައި ތަހުގީގު ރިޕޯޓަަށް ރިޔާއަތް ކޮށް އޭނާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ނަސޭހަތް ދޭން ޖޭއެސްސީން ނިންމާފައިވަނީ، މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގައި ޖޭއެސްސީން އަމުރު ފޮނުވުމުން އެކޮމިޝަން ވަޑައިގަތުމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަނީ އުޒުރުވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. އެ މައްސަލަބަލެމުގެ އިހްތިޔާރު ޖޭއެސްސީ އަށް ލިބިގެންނުވާ ކަމަށް ބުނެ ޑރ. ދީދީ ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ، ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހަގީގާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް އާއްމުކުރުމަކީ، ކޮމިޝަންގެ ދުސްތޫރީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައު ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

އެހެން ކަމުން އެކަމާއި ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީން ވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ނިންމާފައެވެ. ޖޭއެސްސީން ވަނީ، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ އާއި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފަށްވެސް ނަސޭހަތްދޭން ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.