ހުކުރު 15 ނޮވެންބަރު 2019
02 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 18
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - މޫސުމް

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ :7 ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

  • މިހާތަނަށް 2 ފަރާތަކުން ވަނީ ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލައަށް ބަދަލުވެފައި

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 11:30 1,960

އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވުފައި - އެމްއެންޑީއެފް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އޮންނަ، އައްޑޫ ސިޓީ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަގައި މިހާތަނަށް 7 ފަރާތަަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޯށްދީފައިވާކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުން ދާ ކަމަށާއި ގޭގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 2 ފަރާތަކުން އަމިއްލައަށް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، 7 ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެ އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށް ކަމަށްވާ ހިތަދޫގެ 44 ގެއަށާއި، މަރަދޫގެ ހަތަރު ގެ، މަރަދޫ-ފޭދޫ 12 ގެއަށާއި، ފޭދޫ 43 ގެއެއް އަދި ހުޅުދޫ 10 ގެއެއްގެ އިތުރުން މީދޫ 27 ގެއަކަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، މިހާތަނަށް އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ ގެތަކުގެ ތެރެއިން 28 ގެއަކަށް އެހީތެރިކަން އަދި ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުން ދަނީ އެ ގެތަކަށް އަވަދިނެތި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑީޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އެތޯރިޓީން އަންނަނީ ކައުންސިލާއި ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ، ގެއްލުންވި ގެތަކުގެ އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް