ބުދަ 27 މެއި 2020
08 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 04
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
މޫސުމް

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ :7 ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

  • މިހާތަނަށް 2 ފަރާތަކުން ވަނީ ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލައަށް ބަދަލުވެފައި

ކ. މާލެ | 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 11:30 | 2,364

އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވުފައި - އެމްއެންޑީއެފް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އޮންނަ، އައްޑޫ ސިޓީ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަގައި މިހާތަނަށް 7 ފަރާތަަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޯށްދީފައިވާކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުން ދާ ކަމަށާއި ގޭގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 2 ފަރާތަކުން އަމިއްލައަށް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، 7 ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެ އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށް ކަމަށްވާ ހިތަދޫގެ 44 ގެއަށާއި، މަރަދޫގެ ހަތަރު ގެ، މަރަދޫ-ފޭދޫ 12 ގެއަށާއި، ފޭދޫ 43 ގެއެއް އަދި ހުޅުދޫ 10 ގެއެއްގެ އިތުރުން މީދޫ 27 ގެއަކަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، މިހާތަނަށް އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ ގެތަކުގެ ތެރެއިން 28 ގެއަކަށް އެހީތެރިކަން އަދި ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުން ދަނީ އެ ގެތަކަށް އަވަދިނެތި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑީޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އެތޯރިޓީން އަންނަނީ ކައުންސިލާއި ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ، ގެއްލުންވި ގެތަކުގެ އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.