ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން

ލަންކާގައި ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް، އެހެން ގައުމެއްގައި ވެސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • އިތުރު ފައިސާއެއް ހަރަދުވާނަމަ، އެފައިސާ ހަމަޖައްސަންވާނީ އަމިއްލައަށް
  • ސްލޮވޭނިއާގެ ފްލައިން ސްކޫލް ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން ދަތިތައް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި

ކ. މާލެ | 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 23:28 | 3,755

ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން - ޓްވިޓަރ

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ދަށުން ސްރީލަންކާގެ ސްލޮވޭނިއާގައި ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް، އެހެން ގައުމެއްގައި ވެސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނީ މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ސްރީލަންކާގައި ޕައިލެޓް ޓްރޭނިންގ ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ޕްރޮގްރާމް ނިމޭނެ ތާރީހެއް ނޭނގި ކޯސް ދިގުލައިގެންދާތީ ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް އެގައުމުގައި ތިބެންޖެހުމުން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް އިތުރުވެ، ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ލޯނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައި ވެސް ކޯސް ނިމިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނީ މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ސްލޮވޭނިއާގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ޕައިލެޓް ޓްރޭނިންގ ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިޔަ ފްލައިން ސްކޫލް ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން އިތުރު ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާތީ، މިދަރިވަރުންނަށް ވެސް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނީ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ސްރީލަންކާގައި އަދި ސްލޮވޭނިއާގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައިގަނޑު ދަތިތަކަކީ ދަރިވަރުންގެ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައިވާ ކަންކަމުގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ގާބޫލުކުރެވޭތީވެ، މިދަރިވަރުންނަށް ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ކިޔަވަމުންދާ ގައުމު ބަދަލުކޮށް ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރު ފައިސާއެއް ހަރަދުވާނަމަ، އެފައިސާ ހަމަޖައްސަންވާނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ކަމަށެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ލޯނު ނަގައިގެން ސްރީލަންކާގައި ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ގައުމު ބަދަކުރުމަށް އެދޭނަމަ އެދަރިވަރަކު ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދޭ ގައުމެއްގެ މަރުކަޒުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ލެޓަރ، ފީ ސްޓްރަކްޗަރ އަދި އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންހެ އީމެއިލް ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ދާ މަރުކަޒަކީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް އޮތޯރިޓީއިން އިތުރު ޓެސްޓަކާނުލާ މަތިން ދާ ބޯޓު ދުއްވުމުގެ ހުއްދައެއް ލިބޭ މަރުކަޒެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް ހަޔަރ އޭޑިޔުކޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.