ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ސްވިންސްޓައިގާ

ޖަރުމަނާއެކު ވާރލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ސްވިންސްޓައިގާ ރިޓަޔަރކޮށްފި

  • މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހުރިހާ ކްލަބަކުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި ހިތްވަރަށް ސުކުރުއަދާ ކުރަން

ކ. މާލެ | 8 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 23:36 | 2,659

2014 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމަށްަފަހު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖަރުމަނާއެކު ވާރލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ބަސްޓިއާން ސްވިންސްޓައިގާ އުމުރުން 35 އަހަރުގައި ރިޓަޔަރކޮށްފިއެވެ.

ރިޓަޔަރ ވުމަށްފަހު ސްވިންސްޓައިގާ ބުނީ މިއީ ކުޅުން ހުއްޓާލަންވީ ވަގުތު ކަމުގައި ދެކޭކަމަށެެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ނިންމަން ވަރަށް އުނދަގޫ ނިންމުމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. ރިޓޔަރަ ކުރުމަށްފަހު އޭނާވަނީ ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހުރިހާ ކްލަބަކުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި ހިތްވަރަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ލޯ ބުނީ ޖަރުމަނުގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން އަބަދުވެސް ސްވިންސްޓައިގާ އަށް ޖާގަ އޮންނާނެ ކަމަށާއި ސްވިންސްޓައިގާ އަކީ ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލޯ ބުނީ ސްވިންސްޓައިގާގެ ކެރިޔަރ އަކީ ކޮންމެ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކުވެސް އެއިން އިބުރަތް ޙާޞިލު ކުރަން ޖެހޭ ކެރިޔަރެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ސްވެންސްޓައިގާ ވަނީ ޖަރުމަނުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް 121 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

ޖަރުމަނާއެކު ވާރލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިޔާ ވަނީ ޖަރުމަނު ލީގު އަށްފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން އަށް 500 މެޗު ކުޅެދީ 68 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ސްވިންސްޓައިގާ ދެން ބަދަލުވީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށެވެ. ޔުނައިޓެޑާއެކު ހޭދަކުރި ދެ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު 35 މެޗުން އެޓީމަށް ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ސްވިންސްޓައިގާގެ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ކްލަބަކީ އެމެރިކާގެ ޗިކާގޯ ފަޔާއެވެ. ޗިކާގޯ ފަޔާއާއެކު ހޭދަކުރި ތިން ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު 92 މެޗުން 8 ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.