ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ލުއި ޚަބަރު - އަދިތްޔަ ނާރަން

ޢަދިތުޔަ ނާރަޔަން ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ލަވަ ރިލީޒް ކޮށްފި

  • މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ވާދޫ ގައި
  • ލަވަ ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 8 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 18:52 45,582

''ލިއްލާ'' ލަވައިގެ ޕޯސްޓަރު - އިންސްޓަގްރާމް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޕްލޭބެކް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުދިތު ނާރަޔަންގެ ދަރިފުޅު އަދިތުޔަ ނާރަޔަން ރާއްޖޭގައި ކުޅެފައިވާލަވަ ޔޫޓިއުބްގައި ރިލީޒް ކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ''ލިއްލާ'' ލަވައިގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ސްރީލަންކާގެ އެޓިކަން ސްޕޭސް އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ އަދާރަން ވާދޫ ޕްރެސްޓީޖް ވާދޫ މޯލްޑިވްސްގައެވެ. އެ ލަވާގައި އަދިތުޔާއާ އެކު ޙަރަކާތްތެރިވާނީ މޮޑެލެއް ކަމަށްވާ ޝުޝްރީ މިޝްރާއެވެ. އެ ލަވާގައި ވާދޫގެ ރީތީ މަންޒަރު ތަކުގެ އިތުރުން ޔޮޓެއްގައި ނަގާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ރީތި މަންޒަރުތައް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ ހަތަރު މަސް ކުރިން ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ އެ ލަވައި ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ލަވައިގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައިވަނީ އަދިތުޔާގެ ބޭންޑުންނެވެ. އެ ލަވައާބެހޭ ގޮތުން އަދިތުޔާ ބުނީ، އެއީ އިންޑިއާއިން ބޭރުގައި ޝޫޓް ކުރި ފުރަތަމަ ލަވައަށްވީއިރު ރާއްޖޭގައި، ވަރަށް ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލަވަ ޢާއްމުންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދިނުމަށް އޭނާގެ ޓީމުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރަމުން އަދިތުޔާ ބުނީ، ލަވަ ޝޫޓް ކޮށްފައިވަނީ ފަސް ހަފުތާ އާއި ހަތް ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދިތުޔާ ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް