ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ކުޅިވަރު - އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

  • ފީފާއިން އަންނަނީ ފޯވަޑް ޕޮރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 8 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 18:31 1,447

އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އެފްއޭއެމް

ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާ ގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތައިގެން އަލަށް ހަދާ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އާ ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ.

އެފެއޭއެމްގެ އައު އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފާއި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލެވެ. މި މަޝްރޫޢަކީ ފީފާގެ ފޯވަޑް ޕޮރޮގުރާމްގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރާ ތަނެކެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އާ ޢިމާރާތާއެކު ބޮޑު ޓާރފް ދެ ދަނޑު ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. އަދި އެފްއޭއެމްގެ އާ ޢިމާރާތުގައި ސްޕޯޓްސް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއްގެ އިތުރުން ކުޅުންތެރިންނާއި ފުޓުބޯޅައިގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަވާނެހެން ޚިދުމަތްތަކެއް ޤާއިމު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކްލަބްތަކަށް މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ކްލަބްތަކަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ދަނޑެއް އޮތުމަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ފީފާއިން އަންނަނީ ފޯވަޑް ޕޮރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަޝްރޫޢޫތަކެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް